latwepodatki.pl

VAT

Wyłudzenia VAT – jak działają przestępcy

Wyłudzenia VAT – jak działają przestępcy

Wyłudzenia VAT – jak działają przestępcy. Według raportu NIK-u problem wyłudzeń podatku VAT w Polsce jest w latach 2013-2015 występował na szeroką skalę. Zjawisko wprowadzania do obiegu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, nadal stanowi poważne zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. Zdaje sobie sprawę z tego obecny rząd, dlatego wprowadza nowe…

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016

Samochód  w firmie jak wygląda odliczenie VAT, dla pojazdu który jest często niezbędnym środkiem komunikacji. Przedsiębiorcy często stoją przed dylematem wyboru czy kupić samochód ciężarowy czy osobowy. Zakup jakiego samochodu daje pełne prawo do odliczenia VAT i to zarówno od zakupu pojazdu jak i i opłat eksploatacyjnych? Według aktualnych przepisów…

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa, jest regulowana głównie przez przepisy ordynacji podatkowej, warto wiedzieć co może urząd skarbowy (oraz urząd kontroli skarbowej), kontroli podatkowej i postępowania podatkowego? Każdy  z nas może być poddany kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa może stanowić początek zarówno postępowania podatkowego lub zostać wszczęta po postępowaniu podatkowym (często zależy to od…

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa, czyli co może urząd skarbowy (oraz urząd kontroli skarbowej i inne wskazane poniżej instytucje, a formalnie organy czyli dyrektorzy, naczelnicy tych placówek) podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego? Kontakty z organami skarbowymi są często demonizowane, choć zła sława urzędników skarbowych pewnie „nie powstała…

Sprawdź czeskiego kontrahenta

Sprawdź czeskiego kontrahenta

Jeśli w ramach naszej działalności gospodarczej podejmujemy współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, możemy sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane otrzymane od kontrahenta. Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej na swoim portalu podatnika opublikowało informacje o tzw. „nierzetelnym podatniku VAT”. MF Republiki Czeskiej nadaje przedsiębiorcy status „nierzetelnego podatnika VAT” (w…

VAT – konstrukcja podatku, zwrot, wpłata, przeniesienie

VAT – konstrukcja podatku, zwrot, wpłata, przeniesienie

VAT to taki podatek którego konstrukcja pozwala na każdym z etapów obrotu (oprócz nabycia usługi/towaru przez ostatecznego konsumenta) podatnikom  odliczyć kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. VAT – konstrukcja podatku, zwrot, wpłata, przeniesienie – początkujący przedsiębiorca Początkujący przedsiębiorca może skorzystać…

Wyłudzenia VAT – raport NIK

Wyłudzenia VAT – raport NIK

Według raportu opublikowanego na stronie internetowej Najwyżej Izby Kontroli (NIK) dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie jest skuteczne nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej i tak należnych podatków nie udaje się odzyskać. Luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie,…

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Finansów 26 stycznia br. do konsultacji został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie…

Stawki podatku VAT w 2016 roku

Stawki podatku VAT w 2016 roku

  Podatek od towarów i usług Podatek od wartości dodanej (a ang. VAT) to podatek pośredni, którym w całości jest płacony przez ostatecznego konsumenta. Rozliczany jest przez najczęściej przez ostatniego sprzedawcę (detalicznego). Taki przedsiębiorca oblicza i najczęściej wpłaca VAT (jeśli nie sprzedaje towarów o obniżonej stawce) do właściwego Urzędu Skarbowego.…