latwepodatki.pl

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Finansów 26 stycznia br. do konsultacji został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczających dokonywanie przez przedsiębiorców transakcji w formie gotówkowej.

Zgodnie z projektem, w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzony by został niższy limit transakcji  gotówkowych. Konieczne było by przekazywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego  jeżeli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (bez względu na liczbę płatności w ramach tej transakcji). Co więcej, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony danej transakcji nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Jak informuje resort finansów, jest to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemu podatkowego. Proponowana zmiana ma wpłynąć pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczynić się to do zwiększenia dochodów budżetu państwa oraz ograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i „prania brudnych pieniędzy”.

W ostatnich latach wiele państw członkowskich UE wprowadziło regulacje obniżające maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych m.in. Portugalii czy we Włoszech wynosi on zaledwie 1000 euro, w Belgii 3000 euro, natomiast w Grecji 1500 euro.

źródło zdjęcia gameranx.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.