latwepodatki.pl

VAT – zwrot podatku, terminy

VAT – zwrot podatku, terminy

VAT – zwrot podatku, terminy

Jeśli VAT naliczony jest wyższy niż VAT należny, to podatnik może zadeklarować chęć uzyskania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Zwrot jest prawem podatnika, z którego może, ale nie musi korzystać. Podatnik ma również prawo zażądać zwrotu jedynie części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, natomiast pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia. W jakich terminach Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić nam powstałą nadwyżkę VAT?

VAT – zwrot podatku, terminy

W obecnie obowiązującej ustawie o VAT wskazane zostały trzy terminy dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:

  1. Skrócony termin zwrotu podatku VAT – 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot w tym terminie, jeśli wszystkie faktury wykazane w deklaracji są opłacone. Konieczne jest także załączenie do deklaracji wniosku z uzasadnieniem skróconego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Złożenie wniosku o przyspieszony zwrot podatku w terminie późniejszym niż termin złożenia deklaracji może skutkować odmową dokonania zwrotu w terminie 25 dni.
  2. Podstawowy termin zwrotu podatku VAT – 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Dla określania tego terminu zwrotu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju. W tym jednak przypadku warunkiem otrzymania zwrotu w terminie 60 dni jest złożenie umotywowanego wniosku, jednak w przypadku wątpliwości co do zasadności zwrotu, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu.
  3. Termin przedłużony zwrotu podatku VAT – 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie będzie deklarował sprzedaży (podatku należnego), a jedynie zakupy (podatek naliczony), to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku do 180 dni.

Podatek VAT – zwrot podatku, terminy – termin skrócony a korekty faktur

Podstawowym warunkiem uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w krótszym terminie jest opłacenie wszystkich faktur, z których został odliczony podatek.

Art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT dotyczący zwrotu w terminie 25 dni nie stawia ograniczeń co do formy zapłaty należności. Zatem płatności za faktury mogą więc być uregulowane zarówno przelewem, jak i gotówką.

Ustawodawca nie wskazuje, iż w celu uzyskania wcześniejszego zwrotu podatku VAT zapłata należności musi być dokonana z własnych środków podatkowych, zatem zakup może być także sfinansowany z kredytu bankowego.

źródło zdjęcia fluxcalendar.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.