latwepodatki.pl

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016

Samochód  w firmie jak wygląda odliczenie VAT, dla pojazdu który jest często niezbędnym środkiem komunikacji. Przedsiębiorcy często stoją przed dylematem wyboru czy kupić samochód ciężarowy czy osobowy. Zakup jakiego samochodu daje pełne prawo do odliczenia VAT i to zarówno od zakupu pojazdu jak i i opłat eksploatacyjnych?

Według aktualnych przepisów prawo do odliczenia VAT przysługuje nie tylko w przypadku samochodów ciężarowych, ale także innych pojazdów samochodowych, jednak  używanych wyłącznie do celów firmowych.

Ostatnie gruntowne zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupu i eksploatacji samochodu wprowadziła nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług w drugim kwartale 2014 roku.

Ustawodawca przewidział pełne prawo do odliczenia VAT nie tylko dla samochodów ciężarowych. Wprowadzono także możliwość odliczenia dla innych pojazdów samochodowych, jednak używanych wyłącznie do celów firmowych. Co to oznacza?

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016  – inne pojazdy samochodowe używane wyłącznie do celów firmowych

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

– sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

– konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

 

W pierwszym wskazana jest ewidencją przebiegu pojazdu dla celów VAT. W praktyce obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy samochodów osobowych, ale używanych tylko i wyłącznie do celów firmowych, natomiast nie obejmuje pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do działalności.

Pełne odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego oraz jego wydatków eksploatacyjnych jest możliwe  tylko wówczas, gdy użytkowanie pojazdu wyklucza użycie go do celów prywatnych. Dla takiego samochodu podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Ma także obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do celów firmowych, w terminie do 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (na formularzu VAT-26).

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016 – pojazdy konstruktywnie przystosowane do działalności

W ustawie wyróżnia się także pojazdy konstrukcyjnie przystosowane do działalności – będą to m.in samochody ciężarowe, w przypadku których nie ma znaczenia ich użycie do celów prywatnych. Do tej grupy należą wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT:

  1. a) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

  1. b) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
  1. c) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

– agregat elektryczny/spawalniczy,

– do prac wiertniczych,

– koparka, koparko-spycharka,

– ładowarka,

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

– żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Dla pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do działalności nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu dla celów VAT, a także zgłaszać ich do urzędu skarbowego na VAT-26. Odliczenie 100% VAT od zakupu tych pojazdu i ich wydatków eksploatacyjnych jest możliwe, jeśli wymienione pojazdy posiadają odpowiednią dokumentację, stwierdzoną na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację. Natomiast dla pojazdów specjalnych ustalenia tego dokonuje się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 86a ust.10 ustawy o VAT).

Badanie techniczne potwierdzające spełnienie warunków konstrukcyjnych, dla pojazdów zakupionych przed 1 kwietnia 2014 musiało zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego, jednak nie później niż do końca czerwca 2014 roku.

Jednak pojazdy typu van, które mają wystawiony VAT-1, nie muszą przechodzić nowego badania technicznego.

Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016 – od paliwa do samochodów osobowych

Ponadto od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą już odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych.

Podatnik który wykorzystuje samochód osobowy do celów mieszanych, ma prawo odliczyć 50% VAT od jego zakupu i pozostałych wydatków eksploatacyjnych, w tym od zakupu paliwa.

 

źródło zdjęcia turbodriving.com

 

One thought on “Samochód w firmie – odliczanie VAT 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.