latwepodatki.pl

Stawki podatku VAT w 2016 roku

Stawki podatku VAT w 2016 roku

Stawki podatku VAT w 2016 roku

 

Podatek od towarów i usług
Podatek od wartości dodanej (a ang. VAT) to podatek pośredni, którym w całości jest płacony przez ostatecznego konsumenta. Rozliczany jest przez najczęściej przez ostatniego sprzedawcę (detalicznego). Taki przedsiębiorca oblicza i najczęściej wpłaca VAT (jeśli nie sprzedaje towarów o obniżonej stawce) do właściwego Urzędu Skarbowego.
Niestety przepisy tego podatku są często zmieniane, a sama konstrukcja dla nieuczciwych przedsiębiorców może stanowić obszar do nadużyć, wyłudzania podatku. Szacuje się, że na wyłudzaniu budżet naszego kraju traci około 30-50 miliardów rocznie!
Podatek ten został wprowadzony w Polce w 1993 roku, na bieżąco jest nowelizowana ustawa, aby dostosować nasze przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej.
Stawki podatku VAT w 2016 roku
Od 2011 do końca 2013 roku miały obowiązywać podwyższone stawki podatku VAT, jednak J na mocy znowelizowanego art. 146a ustawy o VAT przedłużono do 31 grudnia 2016 r. obowiązywanie podwyższonych stawek podatku (tj. 23%, 8%, 7% i 4%).
• Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%.
• Stawka 8% stosowana jest w odniesieniu do:
o towarów i usług wymienionych w załączniku 3. do ustawy o VAT,
o dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
• Stawka 5% stosowana jest w odniesieniu do:
o towarów wymienionych w załączniku 10. do ustawy o VAT, obejmuje ona podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki,
o książki oraz czasopisma specjalistyczne.
• Dodatkowa stawka 0% obejmuje m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów.
• Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku – 7%.
• Stawka ryczałtowa, dla świadczących usługi taksówek osobowych wynosi 4%.
• W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
o 18,70% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 23%,
o 7,41% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 8%,
o 4,76% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatkową 5%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.