Jeśli w ramach naszej działalności gospodarczej podejmujemy współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, możemy sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane otrzymane od kontrahenta.

Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej na swoim portalu podatnika opublikowało informacje o tzw. „nierzetelnym podatniku VAT”. MF Republiki Czeskiej nadaje przedsiębiorcy status „nierzetelnego podatnika VAT” (w drodze decyzji administracyjnej), kiedy ten istotnie narusza obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, czyli m.in. o:

  • brak wywiązywania się z obowiązku składania deklaracji;
  • niewpłacanie zadeklarowanego podatku;
  • brak współpracy podczas prowadzonej kontroli podatkowej;
  • uczestnictwo podatnika w podejrzanych transakcjach, gdzie zachodzi ryzyko niezapłacenia podatku; oraz
  • gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy doszło do skumulowania zaległości w podatku VAT w wysokości min. 500 tys. CZK (ok. 80 000 zł).

Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT” (w języku angielskim), znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (link otwiera okno w innym serwisie).

Aby uzyskać informację o kontrahencie, w polu wyszukiwania, należy wpisać numer identyfikacyjny czeskiego kontrahenta (IČO). Dzięki temu uzyskamy informacje o:

  • nazwie i adresie podmiotu (Details about registered entity);
  • nierzetelności podmiotu (Information concerning non reliable taxable person) – status „YES” świadczy o nierzetelnym podmiocie;
  • opublikowanych numerach rachunków bankowych (Bank account numbers for publication);
  • danych rejestracyjnych podatnika VAT (VAT payer registration data).

Ministerstwo Finansów zachęca do sprawdzenia kontrahenta czeskiego przed podjęciem z nim współpracy. Pomoże to uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz ewentualnymi grożącymi konsekwencjami podatkowymi.

Źródło informacji aktualności Ministerstwa Finansów.