latwepodatki.pl

Darowizna od obcej osoby – kto płaci podatek i w jakiej wysokości?

Darowizna od obcej osoby – kto płaci podatek i w jakiej wysokości?

Darowizna od obcej osoby – kto płaci podatek i w jakiej wysokości?

Darowizny od osób najbliższych – (więcej informacji w artykule Darowizna w najbliższej rodzinie, a podatek) podlegają zwolnieniu z opodatkowania i zgłoszenia faktu dokonania darowizny do właściwego Urzędu Skarbowego do kwoty 9637 zł – dotyczy najbliżej rodziny, jak małżonek, wstępni zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć oraz synowa.

Jednak czy zgodnie z przepisami prawa należy zgłaszać darowiznę od osoby formalnie obcej, np. prezenty od „nieformalnych” partnerów, pracodawcy czy kolegi lub koleżanki do organów skarbowych? Czy należy także zapłacić od takiej darowizny podatek oraz w jakiej wysokości?

Co do zasady umowa darowizny jest opodatkowana. To, że nie płaci się podatku w przypadku najbliżej rodziny  to preferencje przewidziane przez ustawodawcę.

Darowizna od obcej osoby – kto płaci podatek i w jakiej wysokości?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn osoby „obce” należą do tzw. III grupy podatkowej, a więc kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 4902 zł. Stawka podatku od nadwyżki tej kwoty wynosi 20% .

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy darowizna dotyczy domu lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, konieczne jest sporządzenie darowizny w formie aktu notarialnego. W tym przypadku podatek obliczy i pobierze płatnik – notariusz. Obdarowany jest on zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny.

Pamiętajmy, że przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku (4902 zł) sumuje się wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych nieodpłatnie przez obdarowanego od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna od tej samej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.