latwepodatki.pl

Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy

Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy

Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy

O tym, żeby obniżyć limit płatności dokonywanych gotówką oraz wprowadzić sankcje, które zmusiły my przedsiębiorców do przestrzegania tych przepisów mówiło się już od jakiegoś czasu – zobacz poprzedni artykuł.

Nowelizacje ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostały już podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego, w przeciwnym wypadku nie będzie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Pamiętajmy, że limit ten obowiązuje w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł. Natomiast transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit bezgotówkowych płatności – jak jest w obecnym stanie prawnym?

Obecnie limit płatności bezgotówkowych wynosi  15’000 € wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję.  Dokonanie zapłaty zobowiązań w formie płatności bankowych przekraczających limit 15’000 €, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, 60 dni zamiast 180).

Prawo dewizowe przewiduje dodatkowy obowiązek – krajowe i zagraniczne rozliczenia dewizowe należy dokonywać za pośrednictwem banku, gdy kwota przekazu albo rozliczenia przekracza 15’000 € wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego tę operację.  Nie ma innych sankcji za nie przestrzeganie tych przepisów.

Natomiast zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego -obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Od 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł tylko przez rachunek bankowy – uzasadnienie wprowadzonych zmian

Zgodnie z uzasadnieniem Kancelarii Prezydenta wprowadzane zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Mają także zapobiegać nierealizowaniu przez przedsiębiorców w należyty sposób obowiązków podatkowych, w tym również poprzez niewykazywanie rzeczywistych osiąganych dochodów z prowadzonej działalności. Efektem zmian powinno być także ograniczenie fikcyjnych transakcji, często prowadzących do wyłudzenia VAT.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów już w 16 krajach Unii Europejskie. Regulacje obniżające maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych wprowadziła m.in. Francja (3 tys. euro), Portugalia (1 tys. euro), Węgry (5 tys. euro), Hiszpania (2,5 tys. euro), Bułgaria (5 tys. euro), Grecja (1 tys. euro).

zdjęcie z zasobu pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.