latwepodatki.pl

Pełnomocnictwo ogólne do spraw podatkowych

Pełnomocnictwo ogólne do spraw podatkowych

Pełnomocnictwo ogólne do spraw podatkowych

Pełnomocnictwo ogólne – nowe możliwości na Portalu Podatkowym od 1 lipca

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowy przepis w prawie podatkowym (wprowadzony do ordynacji podatkowej art. 138d) tzw. pełnomocnictwo ogólne. Wcześniej każda sprawa w postępowaniu podatkowym wymagała odrębnego umocowania.  Pełnomocnik był upoważniony jedynie do danej sprawy/ postępowania, do każdej nowej sprawy podatnik musiał upoważniać osobę reprezentującego (zwykle księgowego, radcę prawnego, adwokata lub doradcę podatkowego) każdorazowo do nowego postępowania.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia natomiast  do działania we wszystkich sprawach podatkowych i innych prowadzonych przez organy podatkowe lub kontroli skarbowej.

Natomiast  pełnomocnictwo ogólne (inaczej niż pełnomocnictwo szczególne i do doręczeń) może być udzielone w formie elektronicznej i podpisane bezpiecznym e-podpisem albo z wykorzystaniem platformy ePUAP. Podatnik będzie je przesyłał do ministra finansów, a ten umieści je w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, dostępnym dla wszystkich organów podatkowych. Pełnomocnictwa będą mogli sami zgłaszać pofesjonaliści czyli adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi.

Jak podano w dziale komunikatów Ministerstwa Finansów podatnicy, którzy będą chcieli ustanowić pełnomocnika ogólnego, zrobią to za pomocą nowej funkcjonalności na Portalu Podatkowym w części zalogowanej (link otwiera okno w innym portalu) (zakładka „Pełnomocnictwa”).

Konto podatnika w Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi i umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych, takich jak złożonych deklaracji i prowadzonych spraw. Rejestracja na tym portalu umożliwia nie tylko przesyłanie deklaracji bezpośrednio z własnego konta, ale także pozwala na elektroniczną komunikację z administracją podatkową dzięki składaniu oraz odbieraniu pism do administracji podatkowej.

Ponadto ułatwieniem jest także zwolnienie ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego z opłaty skarbowej. Jednak od tzw. „zwykłych pełnomocnictw” nadal będzie ona wynosiła 17 zł, od każdego złożenia dokumentu.

zdjęcie z zasobu pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.