latwepodatki.pl

Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Niedługo zacznie ona obowiązywać (w ciągu miesiąca od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw), choć nie jest znany jeszcze dokładny termin, początkowo wskazywano termin 01 lipca 2016 roku. Nowy podatek zapłacą handlowcy, którzy osiągają duże przychody (powyżej 17 mln miesięcznie). Zgodnie z projektem ustawy, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód netto uzyskany wyłącznie ze sprzedaży detalicznej. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Wbrew wcześniejszym planom, sprzedaż dokonywana przez internet nie zostanie opodatkowana.

Podatek, a sam podatek będzie miał charakter progresywny. Przewidywane są dwie stawki i dwa progi podatkowe:

  •     0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie,
  •     1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Nie przewidziano także szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych. Natomiast podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

Z podatku od sprzedaży detalicznej zwolniona sprzedaż detaliczna m.in.: węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych), olejów napędowych używanych do celów opałowych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych oraz towarów sprzedawanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Podatek od sprzedaży detalicznej – korzyści dla budżetu

Ministerstwo Finansów szacuje, że w tym roku z tytułu tej daniny do kasy państwa wpłynie 638,1 mln zł. Nowy podatek ma na celu, oprócz przyniesienia dodatkowych dochodów podatkowych do budżetu, także wyrównanie szans pomiędzy wielkimi sieciami i sieciami dyskontów, a mniejszymi przedsiębiorcami.  Danina ma także na celu doprowadzenie do efektywnego opodatkowania sieci wielkopowierzchniowych, które często unikają pełnego opodatkowania w Polsce, transferując część zysków za granicę (zgodnie z przykładami optymalizacji podatkowej), a w konsekwencji powstrzymania ekspansji sklepów dyskontowych i wielkich zagranicznych sieci sklepowych.

fotograf Anna Dziubińska, unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.