latwepodatki.pl

Jak złożyć PIT przez internet

Jak złożyć PIT przez internet

Jak złożyć PIT przez internet

Złożenie PIT przez internet jest stosunkowo proste i myślę, że już po tym jak już zainstalujemy program na swoim komputerze i „przebrniemy” przez całą procedurę, nigdy więcej nie będziemy stać w kolejce w Urzędzie Skarbowym, czy na poczcie, aby wysłać swoje zeznania podatkowe. Aby złożyć PIT-u przez internet, najpierw należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze:

Najważniejsze, że nie złożenie formularza nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy dokładna kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2015 rok.
PIT przez Internet 2016

W 2016 roku bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego będzie można złożyć online następujące zeznania roczne:

 • PIT 16A (karta podatkowa)
 • PIT 19A (duchowni)
 • PIT 28 (ryczałt ewidencjonowany)
 • PIT 36 (działalność gospodarcza)
 • PIT 36L (działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym)
 • PIT 37 (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, renty, emerytury)
 • PIT 38 (dochody kapitałowe)
 • oraz wniosek PIT 16 (o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej).

Aby złożyć PIT 2016 przez internet, poza danymi niezbędnymi do wypełnienia deklaracji, potrzebne będą również:

 • identyfikator podatkowy: PESEL (w przypadku zwykłych podatników) lub NIP (w przypadku przedsiębiorców)
 • imię i nazwisko oraz data urodzenia podatnika
 • kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2015 rok.

Po pobraniu i zainstalowaniu programu e-deklaracje i aktualnej wtyczki, wypełniamy właściwą deklarację podatkową, program posiadają bazę aktywnych formularzy, które w łatwy sposób można wypełnić online. Niektóre dodatkowo posiadają również funkcję kreatora deklaracji, który krok po kroku podpowiada podatnikowi, jakie pola druku PIT należy wypełnić. Ponieważ wszystkie obliczenia dokonywane są automatycznie, jeśli tylko dobrze uzupełnimy rubryki, możemy mieć pewność, że do naszego rocznego zeznania podatkowego nie wkradnie się żaden błąd.
Następnie wprowadzamy dokładną kwotę przychodu wykazaną w deklaracji za 2015 roku, aby potwierdzić autentyczność danych. Następnie program generuje dokument UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Elektroniczny dowód rozliczenia PIT online traktowany jest na równi z innymi urzędowymi potwierdzeniami. Warto go zapisać na dysku lu wydrukować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.