latwepodatki.pl

Sprzedaż i zamiana samochodu używanego – podatki

Sprzedaż i zamiana samochodu używanego – podatki

Sprzedaż i zamiana samochodu używanego – podatki

Przy sprzedaży samochodu o wartości powyżej 1000 zł, kupujący jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC. Stawka podatku (PCC) wynosi 2% wartości pojazdu. Nabywca samochodu w ciągu 14 dni od momentu zakupu jest zobowiązany złożyć w swoim urzędzie skarbowym prawidłowo wypełniony formularz PCC-3 i zapłacić należny podatek. Ustawa o PCC wymienia także podmioty zwolnione z zapłaty podatku: organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; jednostki samorządu terytorialnego; osoby nabywające na potrzeby własne samochody osobowe, zaliczone do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Co istotne podatek jest naliczany jest od wartości pojazdu (nie ceny określonej w umowie), dlatego nie warto zaniżać wartości samochodu w umowie. W przypadku gdy cena zapłacona przez nabywcę znacznie odbiega od przeciętnych cen stosowanych w obrocie danym pojazdem, urząd skarbowy może wezwać  podatnika do jej podwyższenia lub obniżenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli kupujący nie będzie w stanie udowodnić  rynkowej wartości ceny nabycia auta (np. pojazd był uszkodzony, dlatego cena była taka niska), to organ podatkowy może sam określić tę kwotę, korzystając z pomocy biegłego. Dodatkowo w przypadku różnicy większej niż 33 proc. od wartości podanej przez podatnika zostanie on obciążony kosztami sporządzenia wyceny rzeczoznawcy, czy nawet skazany z kodeku karnego skarbowego.

Opodatkowaniu PCC nie podlega zakup samochodudokonany poza terytorium Polski, jeśli dotyczy przedmiotu również znajdującego się za granicą.

Sprzedaż i zamiana samochodu używanego – podatek dochodowy

Sprzedawca pojazdu jest także zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeśli był jego właścicielem krócej niż 6 miesięcy. Oczywiście opodatkowany jest dochód czyli przychód pomniejszony o koszty. Sprzedaż rozlicza się wtedy w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży samochodu. Taki też jest termin na zapłacenie podatku.

Jak wygląda opodatkowanie transakcji zamiany samochodów?

Przy zamianie samochodów podatki także trzeba zapłacić podobnie jak przy sprzedaży. Należny podatek dochodowy trzeba zapłacić, jeżeli zamiana następuje przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca nabycia samochodu. Przychód stanowi wartość określona w umowie, pomniejszona o udokumentowane koszty jej zbycia.

Zamiana samochodu używanego – PCC

Przy zamianie pojazdów trzeba także zapłacić PCC. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa samochodu – droższego, od którego przypada wyższy podatek. Przy zamianie stawka podatku też wynosi 2 proc, ale strony płacą go raz, od jednej umowy. Gdyby umowy były dwie, to PCC trzeba by było uiścić dwa razy.

Podatek rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym ze z względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron.

Sprzedaż i zamiana samochodu używanego – podatki

Powyższe regulacje dotyczą tylko transakcji sprzedaży i zamiany samochodów między podmiotami nie zobowiązanymi do zapłaty VAT-u, gdyż wtedy opodatkowanie może wyglądać zupełnie inaczej.

Gdy transakcja jest objęta podatkiem od towarów i usług bądź zwolnienie z opodatkowania może to skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.