latwepodatki.pl

Jak założyć działalność gospodarczą – formalności, podatki

Jak założyć  działalność gospodarczą – formalności, podatki

Jak założyć działalność gospodarczą – formalności, podatki

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma wiele plusów, jednak aby ich doświadczyć trzeba często na początku sporo zainwestować i zaryzykować. Jednak każdy to szuka informacji jak założyć działalność gospodarczą ma już to z pewnością przemyślane.

Według przepisów czynności zarobkowe, która wykonywana jest w sposób ciągły oraz zorganizowany to działalność gospodarcza, zatem powinna zostać zarejestrowana.

W celu formalnego założenia działalności gospodarczej, należy wypełnić formularz CEIDG-1. Można to zrobić w następujący sposób:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
  • listem poleconym (dokument musi być poświadczony notarialnie),
  • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
  • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego (wniosek należy potwierdzić poprzez osobistą wizytę w urzędzie miasta lub gminy)

Jak założyć działalność gospodarczą – numery NIP i REGON

Jeżeli w momencie złożenia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej, osoba która składa wniosek miało już nadany NIP (numer identyfikacji podatkowej), nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się numeru NIP,  zostanie on nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do celów podatkowych – podaje się go w każdej deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego. Numer REGON zostanie nadany po złożeniu wniosku.

Jak założyć działalność gospodarczą – wybór formy opodatkowania

We wniosku CEIDG-1 należy określić także wybór formy opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to opodatkowanie dochodów według skali podatkowej. W tym sposobie rozliczania, jeśli nie zostanie osiągnięty żaden dochód lub nie przekroczy on kwoty wolnej od podatku (3091 zł), wówczas nie zapłaci się podatku dochodowego. W rocznym zeznaniu podatkowym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Jeśli dochody będą przekroczą kwotę 85. 528 zł, powinny zostać opodatkowane 32 proc. stawką. W przypadku zasad ogólnych należy prowadzić ewidencje księgowe: księgi rachunkowych lub księgę przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy opodatkowuje się także dochód (jak na zasadach ogólnych, jeśli nie osiągnie się żadnego dochodu także nie płaci się podatku). W tym wypadku wartość podatku wynosi 19 proc. i jest stała. I właśnie to jest największa zaleta tego rodzaju opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – opodatkowaniu podlega tylko przychód, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek: 3 %, 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności (szczegółowo określa to ustawa o podatku dochodowym). Jest także obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów – przedsiębiorca musi także przechowywać dowody zakupów, prowadzić ewidencje przychodów oraz wykaz środków trwałych.

Karta podatkowa – rodzaj podatku dochodowego, której wysokości stawek jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników (m.in. ilości mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowano działalność, rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność gospodarczą,  wieku podatnika)

Ten rodzaj opodatkowania przeznaczony jest przede wszystkim dla firm działających w zakresie gastronomii (ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu do 1,5 proc.), usług rozrywkowych, edukacyjnych czy usługowych. Pełną listę działalności, które mogą skorzystać z karty podatkowej  oraz inne szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ważnym aspektem jest także założenie firmowego rachunku bankowego. Warto dobrze przeanalizować ofertę banków, gdyż rachunki firmowe są często droższe niż prywatne.

Numer rachunku bankowego należy wpisać do wniosku CEIDG-1.

zdjęcie crosstownchangecounters.wordpress

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.