latwepodatki.pl

Sprzedaż na Allegro a podatek

Sprzedaż na Allegro a podatek

Sprzedaż na Allegro a podatek

Pomimo tego, że na polskim rynku istnieje kilka serwisów aukcyjnych, a sprzedaż w sieci odbywa się głównie przez sklepy internetowe, a nawet serwisy społecznościowe (jak np. facebook, instagram) to nadal często wyszukiwaną frazą w internecie jest „sprzedaż na Allegro a podatek”.

Dużo osób zaczyna swoją przygodę ze sprzedażą internetową właśnie w tym serwisie oraz ma spore wątpliwości kiedy i jak powinni rozliczać się z fiskusem.

Oczywiście jeśli ktoś prowadzi firmę lub zakłada ją w momencie rozpoczęcia sprzedaży, opodatkowanie odbywa się na zasadach ogólnych.

Sprzedaż na Allegro a podatek – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Wątpliwości pojawiają się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Według przepisów podatek należy zapłacić od każdego sprzedanego przedmiotu, który był w posiadaniu sprzedającego krócej niż 6 miesięcy. Jeśli sprzedajemy swoje używane rzeczy (powyżej 6 miesięcy), to taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu! Dochód uzyskany ze sprzedaży produktów nowych lub nieużywanych 6 miesięcy należy wpisać do właściwego formularza PIT w rubryce inne dochody i zapłacić podatek według skali podatkowej.

Jeśli natomiast kupiło się na aukcji internetowej (od prywatnego sprzedawcy) przedmiot droższy niż 1000 złotych, powinno się zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC).  Czemu tylko od prywatnego sprzedawcy? Profesjonalni handlowcy prowadzą działalność gospodarczą i odprowadzają od sprzedaży należny podatek VAT lub są z niego zwolnieni (można skojarzyć na zasadzie zakupu nowego i używanego samochodu lub mieszkania. Kupujący w takim przypadku musi złożyć w urzędzie skarbowym druk PCC-3 i zapłacić 2 proc. podatku PCC.).

Oczywiście przepisy te odnoszą się jedynie do sprzedaży okazjonalnych, jeśli na allegro (aukcji internetowej) sprzedaje się duże ilości przedmiotów fiskus może stwierdzić, że prowadzi się działalność gospodarczą. Warto posiadać (na wypadek kontroli podatkowej lub skarbowej) posiadać dokumenty potwierdzające daty transakcji, wysokość poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów – cenę zakupu, cenę sprzedaży i wartość prowizji dla platformy aukcyjnej. Pamiętajmy, że sprzedaż w serwisach internetowych jest ewidencjonowana, a podmiot zarządzający stroną jest zobowiązany wydać w przypadku wszczęcia kontroli (lub postępowania kontrolnego) wszystkie zestawienia transakcji organowi kontrolującemu przez okres pięciu lat (zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej)! Odsprzedając towar kupiony w sklepie, należy zachować fakturę, rachunek lub paragon.

Sprzedaż na Allegro a podatek – interpretacja indywidualna

Jeżeli masz wątpliwość w jaki sposób powinieneś opodatkować swoją sprzedaż na allegro, najprostszą metodą uzyskania wiążącej informacji –  jest złożenie pisemnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.  Wniosek o wydanie takiej opinii może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski,  należy opisać stan faktyczny lub ewentualne zdarzenia przyszłe, których następstwem mogą być określone konsekwencje podatkowe.

Wydanie interpretacji indywidualnej kosztuje podatnika 40 złotych za każdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem wniosku.

źródło zdjęcia totalprosource.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.