latwepodatki.pl

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT

Dzięki internetowi sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE stała się prostsza. Obecnie nie ma przeszkód, by nawet bez własnej strony internetowej sprzedawać za pośrednictwem internetu swoje produkty  do krajów unijnych, dzięki takim portalom jak Ebay, Amazon, Dawanda, Aukro (sprzedaż wysyłkowa m.in. na teren Niemiec, Francji, Czech, Anglii, Włoch czy Hiszpanii).

Jeśli sprzedajemy towary na rzecz przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej i jesteśmy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT UE to sprawa jest prosta, wystawiamy fakturę VAT, a podatek ze stawką 0% rozliczany jest według ogólnych zasad wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Co jeśli sprzedajmy na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej? Oczywiście nie można zastosować stawki 0 % VAT, bo VAT zawsze płaci ostateczny odbiorca, a rozlicza go sprzedawca.

Według zasad ogólnych VAT od transakcji z konsumentami z innych krajów UE należy rozliczyć w państwie, do którego towary są wysyłane. Jednak nie dotyczy to sprzedaży do określonych limitów,  jeśli nie przekroczy się pewnych obrotów podatek można płacić się w kraju nadania przesyłki (po ich przekroczeniu trzeba zarejestrować się do celów VAT w danym państwie).

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT – limity

W ramach prawa unijnego określono, że limit taki wynosi 100 tys. Euro, jednak państwa członkowskie mają prawo do obniżenia tego poziomu do wartości 35 ty. Euro. Z tego prawa skorzystała duża część państw członkowskich, w tym Polska (zobacz tabele poniżej). Warto pamiętać, że kwota ta określa całkowitą wartość sprzedaży wysyłkowej do danego państwa członkowskiego w ciągu roku podatkowego albo w poprzednim roku podatkowym. Jeśli wartość sprzedaż do danego państwa unijnego w ciągu roku podatkowego nie przekroczy ustalonych limitów, to można opodatkować transakcję na terytorium kraju. W przypadku ich przekroczenia opodatkowanie w państwie członkowskim przeznaczenia obowiązuje począwszy od dostawy, która przekroczyła ten limit.

Pamiętajmy, że wartości – limity obrotów są różne w różnych krajach dlatego należy sprawdzić limit w pańskie unijnych, do którego wysyłamy towary.

Czasem opłacalne jest zarejestrowanie się jako płatnik VAT w innym kraju unijnym (np. jeśli stawka podatku VAT na towary, które sprzedajemy jest niższa), jednak jeśli nasza sprzedaż nie jest wysoka może okazać się, że koszty obsługi (opłacenie biura księgowego, który będzie w naszym imieniu składał deklaracje, kontaktował się z urzędami danego państwa) są droższe lub porównywalne do oszczędności, które może nam przynieść różnica w stawce VAT.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT – wyłączenie niektórych towarów

Ponadto pamiętajmy, że do przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej (pozwalających na rozliczenie podatku w Polsce) nie stosuje się do:

– nowych środków transportu,

– towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przed podmiot działający na jego rzecz,

– wyrobów akcyzowych,

– towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, do których opodatkowania stosuje się zasady VAT-marża.

Jak dokumentować taką sprzedaż  wysyłkową za granicę do krajów UE?

Jeśli w swojej firmie posiadamy kasę fiskalną, to wystarczy w ten sposób zaewidencjonować tą sprzedaż.  Jeśli korzystamy ze zwolnienia w obowiązku posiadania kasy fiskalnej, to powinnyśmy wystawić fakturę VAT.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT – jak obliczyć limit

Należy także pamiętać, że przeliczenia kwoty limitu sprzedaży wysyłkowej na walutę polską dokonywane jest na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jeśli wybierzemy możliwość opodatkowania transakcji w kraju docelowym (pamiętajmy, że mamy do tego prawo bez względu na obowiązujące limity), to że we właściwym terminie (30 dni przed datą dokonania pierwszej dostawy) jesteśmy zobowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z tej opcji. Powinniśmy także  powiadomić organy skarbowe w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania VAT w tym państwie. Następnie – w terminie 30 dni od dokonania pierwszej dostawy – jesteśmy zobowiązany przedstawić w polskim urzędzie skarbowym dokument potwierdzający to powiadomienie.

Jednak, jeśli przekroczymy limit sprzedaży wysyłkowej do danego kraju (patrz tabela poniżej), nie mamy już żadnej możliwości wyboru miejsca opodatkowania. Trzeba wtedy płacić podatek w kraju dokonania dostawy (przeznaczenia towarów).

 

Kraj Limit w euro
Austria 35.000 euro
Belgia 35.000 euro
Bułgaria 70.000 BGN = 35.791 euro
Chorwacja 270.000 HRK = 35.293 euro
Cypr 35.000 euro
Czechy 1.140.000 CZK = 41.510 euro
Dania 280.000 DKK = 37.508 euro
Estonia 35.000 euro
Finlandia 35.000 euro
Francja 100.000 euro
Grecja 35.000 euro
Hiszpania 35.000 euro
Holandia 100.000 euro
Irlandia 35.000 euro
Litwa 125.000 LTL = 36.203 euro
Luksemburg 100.000 euro
Łotwa 35.000 euro
Malta 35.000 euro
Niemcy 100.000 euro
Portugalia 35.000 euro
Rumunia 118.000 RON = 26.419 euro
Słowacja 35.000 euro
Słowenia 35.000 euro
Szwecja 320.000 SEK = 35.935 euro
Węgry 35.000 euro
Wielka Brytania 70.000 GBP = 84.541 euro
Włochy 35.000 euro

zdjęcie pochodzi z darmowego zasobu strony pexels.com

One thought on “Sprzedaż wysyłkowa za granicę do krajów UE – VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.