latwepodatki.pl

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców od 1 lipca 2016

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców od 1 lipca 2016

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców od 1 lipca 2016

Od dnia 01 lipca wprowadzono nowy obowiązek dla przedsiębiorców, czyli przekazywanie na żądanie organów podatkowych danych z tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – (zmiana wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).

Warto pamiętać, że od 01 lipca 2016 r. obowiązek ten dotyczy dużych podmiotów, a od  od 1 lipca 2018 r. mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego. Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie. Formatów (struktur) jest siedem: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów.

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców od 1 lipca 2016 – korzyści dla budżetu

Wprowadzenie obowiązku tworzenia JPK w Polsce było wzorowane na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE (takich jak: Austria, Belgia, Dania, Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania).

Według szacunków to rozwiązanie to w pierwszym roku funkcjonowania ma przynieść dla budżetu naszego państwa dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym roku już 300 mln zł.

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców od 1 lipca 2016 – od kiedy obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców?

Podmioty są zobowiązane Comiesięczne przekazywać dane w  postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach, w terminach:

  •     1 lipca 2016 r. – duże podmioty
  •     1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty
  •     1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT, skrócić czas trwania kontroli skarbowych i podatkowych, a nawet zmniejszyć ich ilość (skoro na pieżąco będzie możliwość podglądu ksiąg podatkowych wszystkich przedsiębiorców przez urzędników.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce kontrola skarbowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.