latwepodatki.pl

Jak otrzymać 500 zł na dziecko od kwietnia 2016 roku

Jak otrzymać  500 zł na dziecko od kwietnia 2016 roku

Jak otrzymać 500 zł na dziecko od kwietnia 2016 roku

Początek funkcjonowania programu 500+ zaplanowane jest od kwietnia. Rodzice, którzy złożą wnioski o świadczenie z programu 500+ na początku kwietnia, najprawdopodobniej już w maju otrzymają pieniądze.

„Rodzina 500 plus” to program w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Jeśli spełnią kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami otrzymają świadczenie także na pierwsze dziecko.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub urzędzie miasta w miejscu zamieszkania. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu ukończenia 18 lat. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma jedno z nich.  Jeśli dziecko jest adoptowane,potrzebny będzie również wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka albo zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

3 thoughts on “Jak otrzymać 500 zł na dziecko od kwietnia 2016 roku

  1. Natalie

    Hello my name is Natalie and I just wanted to drop you a quick message here instead of calling you. I discovered your Jak otrzymać 500 zł na dziecko od kwietnia 2016 roku – latwepodatki.pl website and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a successful website is making sure the visitors you are getting are interested in your website topic. There is a company that you can get keyword targeted visitors from and they let you try their service for free for 7 days. I managed to get over 300 targeted visitors to day to my website. Check it out here: http://yxbp.com/5kje

  2. essay-zone.com

    Jak wypelnic wniosek, zeby dostac 500 zl na dziecko ? Zobaczylam wzor formularza, ktory trzeba bedzie wypelnic i zlozyc, i odetchnelam z ulga. Czy trezeba byc zarejestrowanym w urzedzie pracy by otrzymac 500 zl na dziecko .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.