latwepodatki.pl

Co to jest koszt uzyskania przychodów?

Co to jest koszt uzyskania przychodów?

Co to jest koszt uzyskania przychodów?

Koszt uzyskania przychodów to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Ponownie (jak w przypadku przychodów) dla jednych nie ma co rozwijać tego zagadnienia, wszytko jest zrozumiałe, natomiast może to stanowić problem dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z takich sformułowaniem z prawa podatkowego. Koszty uzyskania przychodu służą nam do wyliczenia dochodu, zmniejsza się o nie przychody.

Tj. Przychód – koszty = dochód

Do celów podatkowych należy jeszcze uwzględnić inne odliczenia (np. stratę z poprzednich lat). Po ich dokonaniu uzyskujemy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.  Należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Wszystko do określa  ustawa o podatku dochodowym – art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.