latwepodatki.pl

Mały podatnik VAT 2016 – zalety i wady

Mały podatnik VAT 2016 – zalety i wady

Mały podatnik VAT 2016 – zalety i wady

Mały podatnik VAT to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (co do zasady) w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości (w przeliczeniu na złote) 1’200’000 € (kwota może się zmieniać, aktualna w 2016 roku)

Ustawa o VAT określa wyjątki zmieniające ww. limit dotyczą one m.in. maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, oraz zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze.

Czy są jakieś korzyści dla osób prowadzących działalność gospodarczą i posiadających status małego podatnika? Może są także jakieś wady?

Jeśli będąc przedsiębiorcą nie przekroczymy wyżej wskazanego limitu możemy skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. W skrócie to płacenie VAT – u  po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz odliczanie VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób które nie rozliczających VAT-u  czyli ostatecznego konsumenta albo przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w VAT, wtedy obowiązek podatkowy będzie powstawać z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Pamiętajmy jednak, że spełnienie warunków pozwalających na zaliczenie do kategorii małych podatników nie oznacza automatycznego przejścia na uproszczony system rozliczania podatku od towarów i usług. To jest jedynie prawo podatnika, z którego można ale nie trzeba korzystać. Mały podatnik może wybrać jedno z trzech rozwiązań:

  • rozliczanie podatku od towarów i usług z wykorzystaniem metody kasowej,
  • rozliczanie podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych oraz składanie deklaracji podatkowych za okresy kwartalne,
  • rozliczanie podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych oraz składanie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne.

Pamiętajmy, że rozliczanie się tzw. metodą kasową wymaga pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego podatnik będzie z niej korzystał.

Tzw. metoda kasowa może być sporym ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, gdyż płacimy VAT tylko wtedy gdy faktycznie otrzymamy należność od kontrahenta.  Co więcej istnieją także przywileje w podatku dochodowym dotyczące sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, czy możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

Mały podatnik VAT – kwartalne deklaracje VAT (VAT-7K)

Korzystnym rozwiązaniem jest możliwość kwartalnego rozliczania VAT-u. Rozliczenia podatku  dokonuje się na takich samych zasadach, jak w przypadku powszechnego rozliczania miesięcznego, z tym, że podatek przedsiębiorca uiszcza nie co miesiąc, a co kwartał. Pozostali przedsiębiorcy (którzy nie są małymi podatnikami) mogą co prawda składać deklaracje kwartalnie, jednak za pierwszy i drugi kwartał są zobowiązani wpłacać zaliczki.

Mały podatnik VAT – zaliczki na PIT

Będąc małym podatnikiem można zrezygnować z dokonywania miesięcznego naliczania zaliczek na podatek dochodowy na rzecz naliczania kwartalnego. Jednak by metodę kwartalnego wpłacania zaliczek można było stosować, przedsiębiorca o jej wyborze musi w formie pisemnej powiadomić odpowiedni urząd skarbowy do 20-tego lutego danego roku podatkowego.

Mały podatnik VAT – jednorazowa amortyzacja

Kolejnym udogodnieniem dostępnym dla małego podatnika jest prawo do jednorazowego zaliczania całej wartości zakupionych środków trwałych (dotyczy to tylko wybranych środków trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych) w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.  Jednak łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości w złotych 50 000 euro.

Mały podatnik VAT – wady

Zarówno w przypadku wyboru rozliczenia podatku VAT i PIT kwartalnie warto się zastanowić, czy nie będzie problematyczne  odkładanie większej kwoty do wpłaty raz na kwartał, czy nie lepiej wpłacą mniejsze kwoty podatku raz na miesiąc i stale kontrolować należności.

Co więcej stosowanie metody kasowej wiążę się z formalnościami, a także monitorowaniem płatności / otrzymanych należności pod kątem rozliczeń podatkowych i prawidłowego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego. Może się okazać, że w przypadku współpracy z rzetelnymi i terminowymi kontrahentami  metoda kasowa będzie tylko problematyczna, a nie przyniesie nam żadnych korzyści!

Pamiętajmy także, że przedsiębiorcy stosujący metodę kasową są zobowiązani umieścić dopisek na fakturze „metoda kasowa”.

Dokonując wyboru w zakresie rozliczeń VAT warto pamiętać, że ewentualny powrót do składania deklaracji miesięcznych (VAT-7) jest możliwy dopiero po upływie roku. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, lecz składają deklaracje kwartalne, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się we wskazany sposób. Podatnik wówczas musi pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca okresu, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

Jeżeli mały podatnik przekroczy limity określone ustawie o VAT – utraci swój status i nie będzie miał już prawa do dalszego rozliczania się za okresy kwartalne. Powrót do rozliczania miesięcznie VAT-u powinien rozpocząć od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył wskazany limit wartości.

One thought on “Mały podatnik VAT 2016 – zalety i wady

  1. ryczałt ewidencjonowany

    Prowadzę małą firmę. Jest to mini-szkoła językowa z dojazdem. Mam status małego podatnika. Z autopsji wiem, że ma to wiele zalet jak i wad. Dlatego zdecydowałam się skorzystać z pomocy specjalistów. Dzięki temu sama nie muszę pamiętać o wielu terminach, a to już duża pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.