latwepodatki.pl

„Ulga na złe długi” – dochodowy 2016

„Ulga na złe długi” – dochodowy 2016

„Ulga na złe długi” – dochodowy 2016

Jak odzyskać podatek dochodowy w przypadku posiadanych niezapłaconych należności w ramach tzw. ulgi za złe długi? W podatku dochodowym nie ma regulacji takich jak w przypadku VAT – czyli pozwalającej wprost (po spełnieniu określonych warunków) skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny. Jedynym sposobem na zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, jest możliwość zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jednak po spełnieniu określonych warunków wymienionych w ustawie.

Zgodnie art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe, gdy:

  •     wierzytelności zostały uprzednio zaliczone do przychodów należnych,
  •     nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona.

Natomiast uprawdopodobnienie nieściągalności następuje poprzez:

  •     postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,

postanowienie sądu o:

  1. a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  2. b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność opisana w powyższym punkcie,
  3. c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty, protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty.

„Ulga na złe długi” – dochodowy 2016

Istnieje możliwość w przypadku gdy kwoty są stosunkowo niewielkie,  aby w protokole można wykazać, że są one niższe niż koszty prowadzonych postępowań.

Podstawa prawna – Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1569.

„Ulga na złe długi” – dochodowy 2016- konsekwencje podatkowe u dłużnika

Regulacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przewidują konsekwencje podatkowe, u dłużnika, który nie zapłacił. Jest on zobowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodu, jeśli nie zapłaci dostawy po 30 dniach po upływie terminu płatności albo 90 dniach od zaliczenia do kosztów (jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni). Nie ma natomiast regulacji dotyczących możliwości zmniejszenia przychodów.

W przypadku podatku dochodowego od osób prawych (CIT) zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów określa: art. 16 ust 1 pkt 26a w związku z art. 16 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5 thoughts on “„Ulga na złe długi” – dochodowy 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.