latwepodatki.pl

PIT: Dochody Oddziału spółki amerykańskiej ze sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce

PIT: Dochody Oddziału spółki amerykańskiej ze sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce

PIT: Dochody Oddziału spółki amerykańskiej ze sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce

Nadal w Polsce i całej Europie Środkowo – Wschodniej „siła robocza” jest stosunkowo tania, dlatego funkcjonują tutaj różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Czasem tworzone są polskie firmy lub Spółki zagraniczne zakładają w Polsce swoje odziały. W związku z tym mogą powstać wątpliwość w jakim kraju powinien zostać opodatkowany dochód z takiej działalności gospodarczej.

Tym tematem zajęła się Izba Skarbowa w Katowicach w wydanej indywidualnej interpretacji z dnia 03.08.2016 r. Sygnatura IBPB-1-2/4510-469/16-1/KP i określiła ona miejsca opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce przez Oddział spółki amerykańskiej.

Wniosek o interpretacje indywidualną złożyła Spółka, która jest polskim oddziałem amerykańskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Oddział wykonuje działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, prowadzi on księgi rachunkowe w języku polskim zgodnie z krajowymi przepisami rachunkowości. Jest także zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiadającym polski NIP oraz zarejestrowany dla celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Spółka zajmuje się głównie produkcją skórzanych portfeli z elementami elektroniki i asortymentem z tym związanym tj. etui, breloki. Środki na rozpoczęcie ich produkcji zostały w dużej części pozyskane poprzez amerykański portal społecznościowy X, gdzie na podstawie informacji o planowanej produkcji nowego produktu zgłaszały się osoby chcące dokonać wpłaty na poczet przyszłego produktu. Zainteresowane osoby wpłacały pieniądze, aby w przyszłości otrzymać w zamian gotowy produkt w postaci skórzanego portfela w promocyjnej cenie. Opodatkowania uzyskanych w ten sposób środków finansowych nastąpiło na podstawie amerykańskiego prawa podatkowego. Pomiędzy Spółką i Oddziałem została zawarta umowa dotycząca produkcji skórzanych portfeli wraz z wbudowaną elektroniką. Umowa określała, że działalność Oddziału w całości jest finansowana przez spółkę amerykańską, a produkcja produktu będzie wykonywana tylko w Polsce. Natomiast sprzedaż produktu odbywa się przez sklep internetowy – sprzedaż dokonywana jest na cały świat. Zarządcą sklepu internetowego jest Oddział, a głównymi odbiorcami produktu są osoby fizyczne. Wszystkie sprzedane produkty wysyłane są z Oddziału,  ponosi on wszelkie koszty związane z całym procesem sprzedaży – produkcja, projekty, opakowania, koszty wysyłki, procedury celne, logistyka, magazynowanie itp. Natomiast zapłata za wysłane i sprzedane przez Oddział produkty wpływają na konto amerykańskiej Spółki.

Wątpliwości budził fakt, czy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a jej Oddziałem – dokonywana produkcja i późniejsza wysyłka produktu z Oddziału na teren całego świata jest sprzedażą i dochodem polskim, podlegającym opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na terenie kraju. Czy opodatkowanie to dotyczy również wysyłki produktu do osób portalu społecznościowego X – czyli osób, które wpłacały środki finansowe do Spółki

Zdaniem Wnioskodawcy, cała sprzedaż dokonywana z Oddziału podlega opodatkowaniu w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych na terenie Polski, a organ wydający interpretacje uznał to stanowisko za prawidłowe.

Podstawa prawna

„Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178, dalej: „umowa”), zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 umowy, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach biorąc powyższe pod uwagę uznał, że dochody ze sprzedaży towarów wyprodukowanych przez Oddział, podlegać będą opodatkowaniu w kraju położenia Oddziału, tj. w Polsce. Dochód z przeprowadzonej transakcji powinien być przypisany Oddziałowi i opodatkowany w Polsce.

zobacz całą interpretację tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.