latwepodatki.pl

Co to jest przychód?

Co to jest przychód?

Co to jest przychód?

Co to jest przychód?
Przychód, a dochód dla jednych temat banalny. Dla innych problem – czym się różni przychód od dochodu?
Dochód to przewaga przychodów nad kosztami ich uzyskania. Natomiast przychód jest całą kwotą, którą otrzymaliśmy z pracy, zleceń czy sprzedanych towarów lub świadczonych usług. Terminy „dochód” i „przychód” oznaczają dwie różne sytuacje, nie należy stosować ich zamiennie.


Przychód
Przychód (przypływy, które prowadzą do uzyskania dochodu) to wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie (a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne) powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wymienione przysporzenia, które mogą mieć charakter przychodów. Zalicza się do nich m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług, rzeczy, prawa i świadczenia o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.
Dochód
Dochód to przychód minus koszty. By powstał, koszty przychodu muszą być wyższe niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. Innymi słowy, dochód jest czystym zyskiem po odjęciu wszystkich kosztów. To kwota pieniędzy, którą dostajemy „do ręki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.