latwepodatki.pl

Co to jest przychód?

Co to jest przychód?

Co to jest przychód?

Co to jest przychód?
Przychód, a dochód dla jednych temat banalny. Dla innych problem – czym się różni przychód od dochodu?
Dochód to przewaga przychodów nad kosztami ich uzyskania. Natomiast przychód jest całą kwotą, którą otrzymaliśmy z pracy, zleceń czy sprzedanych towarów lub świadczonych usług. Terminy „dochód” i „przychód” oznaczają dwie różne sytuacje, nie należy stosować ich zamiennie.


Przychód
Przychód (przypływy, które prowadzą do uzyskania dochodu) to wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie (a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne) powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wymienione przysporzenia, które mogą mieć charakter przychodów. Zalicza się do nich m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług, rzeczy, prawa i świadczenia o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.
Dochód
Dochód to przychód minus koszty. By powstał, koszty przychodu muszą być wyższe niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. Innymi słowy, dochód jest czystym zyskiem po odjęciu wszystkich kosztów. To kwota pieniędzy, którą dostajemy „do ręki”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *