latwepodatki.pl

Co to jest PIT?

Co to jest PIT?

Co to jest PIT?

Pit dla osoby pracującej to raczej określenie nie obce. PIT jest to rozliczenie podatkowe za dany rok, które trzeba dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Fachowo PiT to podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też osobisty podatek dochodowy.


Skrót PIT wywodzi się od angielskiego znaczenia Personal Income Tax. Oznacza on powszechnie stosowany na świecie podatek od dochodów, które uzyskują osoby fizyczne. Dochody można uzyskać ze stosunku pracy, emerytury, renty, wszelkich zasiłków oraz prowadząc własną działalności gospodarczą, czy też wykonując wolne zawody, działalność twórczą czy naukową (np. na umowy o dzieło czy zlecenia).
PIT czyli rozliczenie roczne składa się na początku kolejnego okresu rozliczeniowego, można to zrobić już w pierwszych miesiącach nowego roku kalendarzowego za rok ubiegły, obowiązkowo do 30 kwietnia. Obowiązkowi samodzielnego rozliczenia podatkowego podlega każdy, kto ukończył 18 lat oraz rozpoczął pracę.

Dostępne są różne formularze PIT (w zależności czy pracowaliśmy na etacie, czy prowadziliśmy działalność), obecnie roczne rozliczenie podatkowe z Urzędem Skarbowym jest coraz prostsze. Można wysłać je poprzez internet, nie jest do tego potrzebny podpis elektroniczny, wystarczy kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, uważa się w 2016 r (w zależności od składanych deklaracji PIT)

  • kwotę z poz. 42 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2014 (PIT-28),
  • kwotę z poz. 86 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36) albo kwotę z poz. 133, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2014 występuje jako małżonek,
  • kwotę z poz. 13 lub poz. 18 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36L),
  • kwotę z poz. 64 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-37) albo kwotę z poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2014 występuje jako małżonek,
  • kwotę z poz. 24 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-38),
  • kwotę z poz. 20 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-39),
  • kwotę z poz. 53 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2014 (PIT-40),
  • kwotę z poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2014 (PIT-40A).

 

One thought on “Co to jest PIT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.