latwepodatki.pl

VAT

Wyłudzenia VAT – jak działają przestępcy

Wyłudzenia VAT – jak działają przestępcy

Wyłudzenia VAT – jak działają przestępcy. Według raportu NIK-u problem wyłudzeń podatku VAT w Polsce jest w latach 2013-2015 występował na szeroką skalę. Zjawisko wprowadzania do obiegu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, nadal stanowi poważne zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. Zdaje sobie sprawę z tego obecny rząd, dlatego wprowadza nowe…

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa, czyli co może urząd skarbowy (oraz urząd kontroli skarbowej i inne wskazane poniżej instytucje, a formalnie organy czyli dyrektorzy, naczelnicy tych placówek) podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego? Kontakty z organami skarbowymi są często demonizowane, choć zła sława urzędników skarbowych pewnie „nie powstała…

VAT – konstrukcja podatku, zwrot, wpłata, przeniesienie

VAT – konstrukcja podatku, zwrot, wpłata, przeniesienie

VAT to taki podatek którego konstrukcja pozwala na każdym z etapów obrotu (oprócz nabycia usługi/towaru przez ostatecznego konsumenta) podatnikom  odliczyć kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. VAT – konstrukcja podatku, zwrot, wpłata, przeniesienie – początkujący przedsiębiorca Początkujący przedsiębiorca może skorzystać…

Wyłudzenia VAT – raport NIK

Wyłudzenia VAT – raport NIK

Według raportu opublikowanego na stronie internetowej Najwyżej Izby Kontroli (NIK) dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie jest skuteczne nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej i tak należnych podatków nie udaje się odzyskać. Luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie,…

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Niższy limit transakcji gotówkowych ma ograniczyć wyłudzenia w VAT

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Finansów 26 stycznia br. do konsultacji został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie…

Stawki podatku VAT w 2016 roku

Stawki podatku VAT w 2016 roku

  Podatek od towarów i usług Podatek od wartości dodanej (a ang. VAT) to podatek pośredni, którym w całości jest płacony przez ostatecznego konsumenta. Rozliczany jest przez najczęściej przez ostatniego sprzedawcę (detalicznego). Taki przedsiębiorca oblicza i najczęściej wpłaca VAT (jeśli nie sprzedaje towarów o obniżonej stawce) do właściwego Urzędu Skarbowego.…