latwepodatki.pl

podatek od nieruchomości

Opodatkowanie nieruchomości, które nie są faktycznie wykorzystywane w działalności gospodarczej

Opodatkowanie nieruchomości, które nie są faktycznie wykorzystywane w działalności gospodarczej

Opodatkowanie nieruchomości (na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), które nie są faktycznie wykorzystywane w działalności gospodarczej budzi sporo wątpliwości. Z pewnością na uwagę w tym temacie zasługuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 roku, sygn. SK 39/19. Trybunał Konstytucyjny orzekł w ww. wyroku, że art. 1a ust.…