latwepodatki.pl

Polski Ład – Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022 roku

Polski Ład – Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022 roku

Polski Ład – Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022 roku

„Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Zgodnie z informacjami medialnymi został on przygotowany w celu przezwyciężenia skutków pandemii.

Podatkową część Polskiego Ładu wdrożyła ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2105).

Zgodnie z informacjami medialnymi z reformy „skorzysta 18 mln Polaków, w portfelach których zostanie rocznie 17 mld zł więcej”, co więcej „reforma jest korzystna dla ok. 90% podatników w Polsce”. Na czym polegają główne podatkowe zmiany reformy o nazwie „Polski Ład”.

Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2022:

 • Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową – od początku 2022 roku uległ zmianie sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali: 17% minus kwota zmniejszająca podatek: 5.100 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości do 120 000 zł 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości ponad 120 000 zł.
 • Zmiany w wysokości składki zdrowotnej  – od początku 2022 roku składki zdrowotne są ustalane od dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej bądź podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtowców.
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – od początku 2022 roku uległy zmianie stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, np. branży IT, ponadto zostały uregulowane kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego – ryczałt jest jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła.
 • Likwidacja karty podatkowej – od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą wybrać opodatkowania na zasadach karty podatkowej. Ta forma opłacania podatku nie została całkowicie zlikwidowana nadal mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w oparciu o kartę podatkową.
 • Zmiany w opodatkowaniu małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+ – od początku 2022 roku obowiązują nowe zasady wspólnego rozliczania z małżonkiem, które dotyczą rozliczenia już za 2021 rok. Na ich podstawie wspólne rozliczenie, małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową możliwe jest już w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+ czyli zwolnienie z podatku dochodu do limitu 85 528 zł.
 • Nowe ulgi w zeznaniu rocznym – Polski Ład wprowadził nowe ulgi podatkowe oraz doprecyzował te już funkcjonujące, np. jak ulgi rehabilitacyjnej, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Dotyczą one m.in. zdobywania nowych rynków, tworzenia nowych produktów, wspierania sportu i kultury czy pozyskiwania kapitału finansowego.
 • Zmiany w amortyzacji nieruchomości – w ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą amortyzować lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero do działalności. Podatnicy, którzy wcześniej dokonywali amortyzacji takiej nieruchomości, mogą skorzystać z przepisów przejściowych i kontynuować amortyzację do końca 2022 roku.
 • Zmiany w wycenie wnoszonego do firmy prywatnego majątku – od 2022 roku prywatne przedmioty wnoszone do firmy należy wyceniać w ich aktualnej wartości rynkowej, bez znaczenia pozostaje cena wynikająca z dokumentu zakupu. Do końca 2021 roku podatnik mógł wyceniać prywatny majątek w oparciu o wartość wynikającą z dokumentu zakupu, często ujmując w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych większą wartość niż wynikała z wartości rynkowej.
 • Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży wykupionych samochodów z leasingu na cele prywatne – jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na wykup samochodu z leasingu operacyjnego do końca 2021 roku, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku jego sprzedaży. Warunkiem jest upływ 6 miesięcznego terminu po wykupie. W sytuacji gdy wykup auta na cele prywatne nastąpił po 31 grudnia 2021 roku, zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży auta przysługuje dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu.
 • Obowiązkowe płatności bezgotówkowe – Polski Ład wprowadził od stycznia 2022 roku nowy limit płatności gotówkowej z 15 000 zł do 8 000 zł. Dodatkowo limit dotyczy także transakcji z konsumentami. W związku z tym obowiązkowe jest posiadanie terminali płatniczych, które od lipca 2022 roku muszą zostać połączone z kasami fiskalnymi online, aby pozwolić na płatności bezgotówkowe w przypadku transakcji B2B i B2C.
 • Nabycie sprawdzające nowym narzędziem kontroli podatników – przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności i nabijają transakcje na kasie fiskalnej, mogą zostać skontrolowani przez Krajową Administrację Skarbową, w zakresie wywiązania się z obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Nowym narzędziem kontroli pracowników KAS jest nabycie sprawdzające, które zacznie funkcjonuje od początku 2022 roku.
 • Grupa VAT jako nowy podatnik VAT – od początku 2022 roku firmy, pomiędzy którymi występuje powiązanie organizacyjne, ekonomiczne i finansowe, mogą się połączyć dla celów rozliczenia z tytułu podatku VAT, tworząc tzw. grupę VAT. Korzyści płynące z tego rozwiązania to optymalizowanie procesów rozliczeniowych pomiędzy firmami i zmniejszenie liczbę obowiązków sprawozdawczych.
 • Zmiany w opodatkowaniu VAT usług finansowych – pakiet zmian Polskiego Ładu wprowadził możliwość dobrowolnego opodatkowania VAT usług finansowych, które dotychczas korzystały z ustawowego zwolnienia z VAT. Wybór dobrowolnego opodatkowania usług finansowych będzie umożliwiał odliczanie podatku VAT z faktur zakupu, co może przyczynić się do optymalizacji podatkowej tej grupy przedsiębiorców lub podmiotów z nimi współpracujących.
 • Zmiany w składaniu czynnego żalu przy korekcie JPK_V7 – od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy wysyłają korektę pliku JPK_V7 dotyczącą wyłącznie części ewidencyjnej, nie muszą już składać dodatkowo tzw. „czynnego żalu”. Jest to niewątpliwie ułatwienie i ograniczenie obowiązków po stronie podatników, którzy często byli zmuszeni są do wysyłki korekt JPK z powodu „drobnych błędów”.

Akt prawny USTAWA z dnia 29 października 2021 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.