latwepodatki.pl

Optymalizacja podatkowa – efekty działania Ministerstwa Finansów

Optymalizacja podatkowa – efekty działania Ministerstwa Finansów

Optymalizacja podatkowa – efekty działania Ministerstwa Finansów

Zgodnie z podaną informacją na stronie Ministerstwa Finansów są już niedługo możemy spodziewać się efektów działania nowej klauzuli, która ograniczyła zjawisko  szkodliwej „optymalizacji” podatkowej stosowanej przez część podatników.

Dnia 15 lipca 2016 został wprowadzony nowy przepis, a obecnie reorganizuje się pracę jednostek odpowiedzialnych za skuteczne stosowanie wprowadzonych regulacji prawnych. Na potwierdzenie konieczności zmian Ministerstwo Finansów podaje dane z lat ubiegłych: w latach 2008-2015 polska gospodarka wzrosła o 39,16%, natomiast wpływy z CIT zmniejszyły się w tym okresie o 4,95%!

Zgodnie ze danymi statystycznymi w 2008 r. udział dochodów budżetowych państwa z podatku CIT w produkcie krajowym brutto wynosił 2,11%, natomiast w kolejnych latach proporcja ta systematycznie spadała i w 2015 r. wyniosła 1,44%.

Faktycznie od dawna powszechnie wiadomo, że podatek dochodowy od osób prawnych „płacą nieliczni”, szczególnie korporacje zagraniczne wyspecjalizowały się w zawieraniu umów z podmiotami powiązanymi, w których finalnie zyski transferowane  są do krajów, w których stawki podatków dochodowych są najniższe.

Polecam przeczytać artykuł Optymalizacja podatkowa – przykłady, w którym w zrozumiały sposób zostało opisane na czym to polega.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa Finansów priorytetem jest ograniczenie zjawiska zwanego optymalizacją podatkową. W tym celu dokonano reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego (SP). Obecnie SP będzie się zajmował przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej; zawieraniem porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych oraz nadzóemr nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Wzmocniony Departament SP będzie centrum specjalistą w zakresie powyższych zjawisk oraz wspomagał administrację podatkową co do jednolitości stosowania prawa podatkowego poprzez nadzór nad jednolitością wydawanych interpretacji podatkowych. W Ministerstwie Finansów trwają także prace nad powołaniem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która ma wydawać opinie co do zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach (postępowaniach podatkowych).

Czekamy na efekty pracy Ministerstwa, tak aby podatki dochodowe nie były płacone jedynie przez osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także „gigantów”, którzy de facto osiągają dochód w Polsce dzięki inwestycji w stosunkowo tanią siłę roboczą, a zyski transferują w różny sposób do podmiotów zależnych unikając opodatkowania.

źródło grafiki mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.