latwepodatki.pl

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii?

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii?

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii?

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii? Firma w Anglii to slogan reklamowy, który pojawia się na samochodach, banerach w internecie, jest już dość spory rynek zajmujący się doradztwem, rejestracją korespondencyjne firm oraz wynajem adresów pod tzw. „wirtualne biura”. Pojawia się pytanie dlaczego warto zarejestrować firmę w Anglii (a nawet na terenie całej Wielkiej Brytanii)?

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii?

O ile żyjemy w Wielkiej Brytanii to wybór miejsca rejestracji firmy jest oczywisty, ale po co decydują  się na to przedsiębiorcy prowadzący np. sklepy internetowe czy firmy informatyczne w Polsce? Najprostsza odpowiedź to tzw. optymalizacja ZUS i podatkowa, czyli nieporównywanie niższe koszty, które musimy (a nawet nie zawsze płacić – zależy jaką formę prawną wybierzemy)  co miesiąc w ramach obowiązkowych ubezpieczeń oraz wysoka kwota wolna od podatku!

Wielka Brytania to także łatwe zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możemy z  tego korzystać, ponieważ jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Obecnie koszty ZUS w Polsce dla każdego przedsiębiorcy (który nie korzysta z preferencyjnych składek) to kwota ponad 1000 zł miesięcznie, a Wielkiej Brytanii około 60 zł za miesiąc. Co więcej kwota wolna od podatku to wynosi 58 300 zł . W Polsce podatek płaci się już od kwoty 3091 zł (co prawda mówi się o zmianie tego przepisu)

Oczywiście istnieją różne formy prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii Najpopularniejszą formą prawną jest firma LTD – odpowiednik polskiej spółki z o. o. Można również wybrać inną formę prowadzenia działalności:

 • self employer (sole trader) – odpowiednik działalności jednoosobowej
 • PLC – odpowiednik polskiej spółki akcyjnej,
 • LLP – limited liability partnership (Sp. z o.o.)
 • partnership – spółka cywilna

O samym wyborze prawnego statusu powinny jednak decydować rodzaj i skala działalności. Większość biznesmenów zaczyna albo jako sole trader, albo limited company.  

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii? – główne zalety

 • składki ZUS. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce co miesiąc odprowadza składki w wysokości ok. 1000 zł; brytyjski „ZUS” to ok. 60 zł miesięcznie; natomiast spółka limited  w ogóle nie płaci ZUS
 • wysoki próg dla obowiązkowej rejestracji na VAT. W Polsce VAT-owcem musi zostać każdy przedsiębiorca przekraczający 150 tys. zł przychodu rocznie, w UK jest to 79 tys. funtów (ponad 390 tys. zł).
 • podatek dochodowy płaci się raz do roku. I pierwszy taki podatek spółka zapłaci do 9 miesięcy od zakończenia swojego pierwszego roku podatkowego; w praktyce oznacza to, że będzie mogła obracać tymi pieniędzmi nawet przez 21 miesięcy. W Polsce podatek płaci się od początku działalności co miesiąc lub kwartał
 • jeśli spółka nie jest płatnikiem VAT, księgowość należy sporządzić raz do roku
 • brytyjska emerytura. Zatrudniony dyrektor spółki limited w Anglii może nabyć prawo do brytyjskiej emerytury już praktycznie od początku zatrudnienia. Emerytura w pełnym wymiarze – dziś ok. 110 funtów tygodniowo, przysługuje po 30 latach okresu składkowego

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii? – jak założyć firmę w Anglii – krok po kroku

Firmy pośredniczące w założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstw udostępniają powierzchnię biurową, na potrzeby adresu rejestracyjnego firmy. Do Wielkiej Brytanii najczęściej przyszły brytyjski przedsiębiorca musi pojechać tylko raz, aby wyrobić sobie numer ubezpieczeniowy – NIN. – (numer identyfikacyjny -połączenie NIP-u i PESEL-u). Jednak według przepisów, nie każdą firmę można przenieść na Wyspy Brytyjskie np. zakład produkcyjny. który większość prac wykonuje w  Polsce, nie będzie może założyć spółki limited (LTD).  (dlatego każdy przypadek przedsiębiorcy należy rozpatrywać odrębnie).  Większość osób, które decydują się na założenie firmy LTD to informatycy, graficy,osoby prowadzące e-biznes i  freelancerzy. Faktury brytyjski przedsiębiorca można wystawiać w języku polskim lub angielskim, w funtach lub złotówkach.  Oczywiście należy założyć rachunek bankowy dla przedsiębiorstwa, jednak wystarczający jest rachunek w polskim banku. Fachowcy zajmujący się tym tematem uważają, że całość formalności nie powinna zająć więcej niż kilka do kilkunastu dni.
Koszty założenia spółki oraz opłacenia spraw urzędowych wynoszą około 300 funtów. Co miesiąc ponosi się także koszty w wysokości około 90 funtów netto za prowadzenie firmy. Można korzystać z polskiej opieki zdrowotnej, na podstawie karty ubezpieczeniowej, z którą można udać się do polskiego lekarza czy szpitala na prawach turysty (czyli bez lekarza domowego). Wysokość emerytury brytyjskiego przedsiębiorcy liczona jest proporcjonalnie. Okres stuprocentowej emerytury w Wielkiej Brytanii to 30 przepracowanych lat, za które otrzymuj się £148,40, czyli 3 264,8 zł. Jeśli przepracuje się 15 lat, otrzyma się połowę kwoty.

 

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii? –  wady

W przypadku osób samo-zatrudnionych należy pamiętać o tym, że długi firmy są także długami jej założyciela.
Jeśli chodzi o spółkę Limitem Company wadą może być to, że rejestracja tego typu firmy to już jednak bardziej skomplikowana sprawa. Firma typu Limited to także większa biurokracja. W przypadku kilkuosobowego zarządu trzeba prowadzić np. protokoły zebrań zarządu. Prowadzenie spółki Limited Company wiąże się także z większymi kosztami działalności.

Pamiętajmy o tym, że kwota wolna od podatku dochodowego nie musi być wiążąca,  w polskim prawie podatkowym obowiązuje tzw.  rezydencja podatkowa – art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy osób, które:

 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ustalając rezydencję podatkową należy przeprowadzić analizę wszystkich okoliczności, aby precyzyjnie określić, co należy rozumieć przez centrum interesów osobistych i gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych osoby fizycznej.
Prowadzenie własnej firmy za granicą niewiele różni się od tego, co czeka przedsiębiorcę w Polsce: trzeba rozliczać się z wieloma urzędami i instytucjami i przebić się przez tony przepisów. Co więcej może się okazać, że w przyszłości ZUS zacznie kwestionować funkcjonowanie takich firm w ramach tzw. optymalizacji.

Niektórym osobom przeszkadzają także tzw. względy etyczne, czyli to, że żyjąc w Polsce korzystają z polskiej infrastruktury, szpitali, ich dzieci z polskich szkół, natomiast podatki płacą w innym kraju. Jak to zmienić?  To zdanie dla polityków, wystarczy obniżyć składki ZUS i stworzyć proste zasady rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, aby obcokrajowcy rejestrowali firmy w Polsce, a nie Polacy w Wielkiej Brytanii!

Jeśli firma osiąga duże dochody, to może okazać się, że korzystniej zarejestrować ją w Polsce! Co więcej w Anglii funkcjonuje trochę inne prawo podatkowe oraz zasady odliczenia kosztów. Np. samochody osobowe w firmie rzadko kiedy stanowią koszt uzyskania przychodu oraz nie można od zakupu odliczyć VAT, a najczęściej jedynie można rozliczyć tzw. milówkę (czyli polską kilometrówkę).

Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii? – formy prawne przedsiębiorstw

Samozatrudnienie (sole trader/self employment)

Najłatwiej zacząć jako sole trader – działalność gospodarczą można prowadzić już w chwili podjęcia decyzji o założeniu firmy. Formalnej rejestracji należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności. W razie nie dopełnienia tego obowiązku grozi kara w wysokości 100 funtów.

Standardowa składka dla samo-zatrudnionych to 2,05 funta tygodniowo. Osoby, których roczny dochód przekracza 4 745 funtów ( oprócz tych 2 funtów tygodniowo), zobowiązane są zapłacić składkę w wysokości 8 proc. dochodu przekraczającego sumę 4 745 funtów, ale tylko do wysokości ok. 31 tys funtów. Powyżej tej kwoty dodatkowo 1 proc. od dochodu (powyżej 31 tys. funtów).

Z uzyskanych dochodów należy się rozliczyć za każdy kolejny rok podatkowy po jego zakończeniu. Rok podatkowy różni się zasadniczo od roku kalendarzowego. Zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Po 6 kwietnia każdego roku HMRC na podany przy rejestracji adres firmy – wysyła formularz rozliczenia podatkowego (tax return). Wypełniony formularz należy odesłać przed 31 stycznia następnego roku kalendarzowego

Partnership – spółka partnerska

Każdy z partnerów musi się zarejestrować jako samo-zatrudniony. Następnie partnerzy powinni zawrzeć umowę między sobą. Każdy z nich, poza prawem do udziału w zysku, odpowiada również całym swoim majątkiem. Dlatego najlepiej rzetelnie dobrać sobie partnerów, bo inaczej może się zdarzyć, że bank zwróci się do nas po niespłacony kredyt, nawet jeśli to nie my go zaciągnęliśmy.

Warto pamiętać, że spółka partnerska nie ma osobowości prawnej, każda z osób w firmie musi samodzielnie opłacać swoje składki zdrowotne. Trzeba też zapłacić podatek od dochodów od osób fizycznych. Jego wysokość będzie zależeć od naszych udziałów w zyskach spółki.

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership – LLP)

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialności – limited liability partnership (LLP) to forma pośrednia pomiędzy spółka kapitałową a spółką partnerską. Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń.

Spółki typu LLP rejestrowane są przez Companies House (urząd rejestrowy, odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce). Rejestracja spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością jest droższa i bardziej skomplikowana niż rejestracja spółki partnerskiej.

Prowadzenie spółki LLP nakłada także na partnerów dodatkowe obowiązki, np. składanie dokumentów finansowych do Companies House, audyt sprawozdań finansowych.

Ta forma prawna wykorzystywana jest do prowadzenia firm prawniczych czy audytorskich.

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited company, LTD)

Spółka Ltd jest szczególnie ceniona przez przedsiębiorczych i operatywnych europejczyków i należy do najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Anglii, Irlandii, Niemczech, Skandynawii, Stanach Zjednoczonych. Można ją zarejestrować w specjalnej agencji rządowej Companies House. Później załącza się memorandum opisujące, czym firma będzie się zajmować, a także zbiór przepisów szczególnych, którymi firma będzie się kierować w swej działalności; jeśli mają one odbiegać od przepisów ogólnych zawartych w Companies Act. Trzeba także podać siedzibę firmy i liczbę akcjonariuszy.

źródło zdjęcia scarymommy.com

5 thoughts on “Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują firmy w Anglii?

 1. Capital Business Links Ltd.

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy temat artykul! Jest kilka omylek np. prog do rejestracji na VAT to teraz 83 tys funtow). Rejestracja firmy w uk jest bardzo prosta, jednak w zaleznosci od miejsca zamieszkania oraz typu dzialalnosci i jej skali warto skonsultowac sprawe z specjalistami. Jest wiele biur ksiegowych i firm rejestrujacych tylko firmy, ale warto zwrocic uwage na ich kwalifikacje, gdyz rynek ksiegowy w UK jest nieunormowany.

  1. http://polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/capital-business-links-ltd-partner-biznesowy-ktorego-potrzebujesz/

  2. http://polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/nasze-uslugi/prowadzenie-firmy-wielkiej-brytanii/

  1. Magdalena Podgórska Post author

   Dziękuję za komentarz, w takim razie można polecać Państwa usługi – jako specjalistów, którzy znają się „na rzeczy”. Czy 83 tys funtów jako próg rejestracji VAT to zmiana z 2016?

   1. Capital Business Links Ltd.

    Bedzie nam niezmiernie milo za rekomendacje. Jestesmy najwiekszym, polskojezycznym biurem ksiegowym w Wielkiej Brytanii z siedziba w Londynie i oddzialami w Warszawie, Krakowie i od najblizszego miesiaca w Gdansku: http://polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/capital-business-links-w-gdansku-kolejny-etap-rozwoju-firmy/

    Pracuja u nas ksiegowi z ACCA oraz obslugujemy od malych firm po duze korporacje. Mamy takze rozbudowana siatke kontaktow biznesowych, dzieki czemu mozemy reagowac na potrzeby klientow i referowac ich np. do prawnikow, firm zajmuajcych sie marketingiem itp. Dzieki temu mozemy reagowac na potrzeby klientow kompleksowo.

    Jesli chodzi o nowy limit Vat to dokladnie, wszedl on w zycie od kwietnia 2016 roku: https://www.gov.uk/vat-registration-thresholds

 2. llc

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new
  to everything. Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers?

  I’d definitely appreciate it.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.