latwepodatki.pl

Od 2018 zmiany w składach ZUS

Od 2018 zmiany w składach ZUS

Od 2018 zmiany w składach ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną zasady opłacania składek ZUS.  Od nowego roku wszystkie składki ZUS czyli ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), będzie się opłacać na jeden rachunek, nie tak jak dotychczas kilkoma przelewami.

Od 2018 zmiany w składach ZUS – informacja o numerze rachunku składkowego

Informacja o numerze rachunku składkowego zostanie przesłana do każdego płatnika przez ZUS pocztą. Firmy /osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadających profil na Platformie Usług Elektronicznych swój numer rachunku składkowego mogą sprawdzić w zakładce „Płatnik”.

 

Jakie korzyści dla przedsiębiorców z nowych zasad opłacania składek ZUS?

Dzięki temu, że płatność odbywać się będzie na indywidualny numer rachunku składkowego (tzw. NRS) wpłaty od razu będą zaksięgowane na jego koncie płatnika składek. W związku z tym nie będzie konieczności podawania dodatkowych informacji, takich jak: NIP, numeru REGON czy PESEL.

Wykonanie jednego przelewu pozwoli także na ograniczenie kosztów (jeśli bank przedsiębiorcy pobiera opłaty od każdego przelewu).

ZUS podzieli proporcjonalnie wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek za ostatni miesiąc, które zostały wpisane do deklaracji rozliczeniowej.

Istotne jest, że wpłata będzie automatycznie, proporcjonalnie rozdzielana na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Oznacza to, że wpłacając pieniądze na indywidualny rachunek, nie będzie możliwości określać, jaki rodzaj składki ma zostać opłacony i w jakiej wysokości. W pierwszej kolejności będziesz opłacane będą zaległości, dopiero potem bieżące składki. Wpłata najpierw pokryje najstarsze zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki.

Jest to niekorzystne rozwiązanie dla wszystkich „dłużników ZUS”, którzy jeśli chcą pozostać ubezpieczeni powinni zawrzeć umowę i skorzystać z układu ratalnego w opłacaniu zaległości.

Od 2018 zmiany w składach ZUS – mały ZUS od 2018 r.?

Niestety nie ma nadal wiążących informacji co do zmian  w zakresie niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia czyli około 5 tys. złotych.

Byłoby to spore ułatwienie dla małych przedsiębiorców,  dla których obciążenia szczególnie na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie i zniechęcają do prowadzenia „mikrofirm”.  Niestety według ostatnim medialnych doniesień ZUS negatywnie zaopiniował projekt Ministerstwa Rozwoju ze względu na rozszczelnienie systemu emerytalnego oraz zasadę równego traktowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.