latwepodatki.pl

Od 2018 r. obowiązek wysyłania JPK dla mikroprzedsiębiorców będących podatnikami VAT

Od 2018 r. obowiązek wysyłania JPK dla mikroprzedsiębiorców będących podatnikami VAT

Od 2018 r. obowiązek wysyłania JPK dla mikroprzedsiębiorców będących podatnikami VAT

Od tego roku zostały wprowadzone duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców będących podatnikami VAT. W 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy (bez względu na wielkość) są zobligowani do przekazywania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (tzw. JPK) organom podatkowym. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018, natomiast od 1 lipca 2018 r. na żądanie urzędu, mikroprzedsiębiorca będzie musiał wysłać pozostałe pliki.

Konieczność przesyłania JPK zostało wprowadzone przez Ministerstwo Finansów głównie z uwagi na walkę z wyłudzeniem podatku VAT.

Termin na składanie ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT jest taki sam jak w przypadku deklaracji VAT-7 czyli każdego 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. wchodzi obowiązek udostępniania pozostałych plików JPK w przypadku e-kontroli urzędu skarbowego, czyli:

    księgi rachunkowe – JPK_KR

    wyciąg bankowy – JPK_WB

    magazyn – JPK_MAG

    faktury VAT – JPK_FA

    podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

    ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jak wysyłać pliki JPK? Można to zrobić za pomocą swojego programu księgowego (większość z nich ma wbudowany specjalny moduł) lub poprzez stronę udostępnioną przez Ministerstwo Finansów:

www.jpk.mf.gov.pl Aby wysłać plik JPK, należy pobrać tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (csv), wpisać dane ze swojego rejestru VAT czyli ewidencja zakupów i sprzedaży, pobrać odpowiednią aplikację Klient JPK 2.0. i przesłać wypełnioną tabelę (zatwierdzając bezpłatnym profilem zaufanym eGo albo certyfikatem kwalifikowanym). Dokumentem potwierdzającym przesłanie danych w formacie JPK jest podobnie jak w przypadku deklaracji elektronicznych to Urzędowe Poświadczenie (UPO).

więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.