latwepodatki.pl

Jak rozliczyć czynsz inicjalny: PIT

Jak rozliczyć czynsz inicjalny: PIT

Jak rozliczyć czynsz inicjalny: PIT

Zawierając umowę leasingu musimy  ponieść tzw. czynsz inicjalny czyli pierwszą wpłatę, jaką leasingobiorca dokonuje po zawarciu umowy z leasingodawcą. Wysokość czynszu inicjalnego jest ustalona w umowie leasingowej, jednak z reguły stosowane są opłaty w wysokości od 10% do 40%.

Jak rozliczyć czynsz inicjalny: PIT – interpretacje indywidualne

Zgodnie z wydawanymi w ostatnich latach indywidualnymi interpretacjami podatkowymi organy podatkowe wskazują,  że prawidłowe  jest aby opłata wstępna (czynsz inicjalny) została zaliczona do kosztów jednorazowo, w dacie ich poniesienia (czyli w dniu wystawienia faktury dokumentującej opłatę wstępną) bez konieczności rozliczania jej w czasie. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22-04-2015, Sygnatura:        IBPBI/1/4511-123/15/ESZ oraz Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28-08-2014 Sygnatura: IPPB1/415-629/14-2/IF)

Jak rozliczyć czynsz inicjalny: PIT – praktyka organów podatkowych

Często podobne stanowisko wynika obecnie z  praktyki organów podatkowych, które znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z wyrokami administracyjnymi  opłata wstępna (czynsz inicjalny) powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie (wyrok NSA z 18 listopada 2011 r., II FSK 864/10).

Jak rozliczyć czynsz inicjalny: PIT

Czynsz inicjalny (wstępna opłata leasingowa) ma charakter opłat samoistnych i bezzwrotnych, nieprzypisanych do poszczególnych rat leasingowych, a ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji (zawarcia) umowy leasingu.

Jeszcze niedawno organy podatkowe uznawały, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałowa powinni odnosić wstępną opłatę leasingową w koszty proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.