latwepodatki.pl

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wzrósł VAT za materiały budowlane (z 7% do 22% – obecnie  8% i 23%). Aby zrównoważyć względy ekonomiczne (spowolnienie branży związanej z nieruchomościami) wprowadzano ulgę budowlaną (zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych). Osoby, które w latach 2004 – 2013 roku budowały dom czy remontowały mieszkania, mogły liczyć na zwrot części VAT-u. Od roku 2014 zmodyfikowano zapisy ustawowe, a z ulgi mogą skorzystać już tylko nieliczni.

W związku z tzw. „ochroną praw nabytych” o zwrot podatku VAT na „starych zasadach” mogą ubiegać się osoby fizyczne, które w latach 2004-2013 poniosły koszty związane z zakupem materiałów budowlanych. (postawa prawa – Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym). Podstawą obieganie się o zwrot w Urzędzie Skarbowym jest posiadanie imiennych faktur, wystawionych przed 1 stycznia 2014 roku.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016

Od 1 stycznia 2014 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Od 2014 roku z odliczeń mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które nie ukończyły 35 roku życia oraz nie posiadały wcześniej nieruchomości. Niestety z ulgi tej nie mogą skorzystać małżonkowie, jak co najmniej jedno z nich już posiadała przed zawarciem związku małżeńskiego prawo do nieruchomości (jeśli małżonkowie nie wychowują co najmniej troje dzieci)!

Osoby ubiegające się o zwrot podatku VAT na nowych zasadach musi spełniać szereg warunków, które szczegółowo reguluje art. 20 ust. 3. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nowa ustawa zabrania odliczania podatku VAT za materiały, które były zakupione przed datą otrzymania pozwolenia na budowę. Co ciekawe z odliczenia na nowych zasadach nie będą mogły skorzystać osoby, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2014 roku. Ograniczenia dotyczą także wieku osoby ubiegającej się o zwrot VAT (nie może przekroczyć 35 roku życia) oraz metrażu budowanego domu. Nie można już odliczyć VAT za materiały budowlane użyte do remontu nieruchomości. Liczą się tylko wydatki poniesione na budowę pierwszej nieruchomości.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016

    Warunki uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane szczegółowo określa artykuł 20, w myśl którego odliczenia można dokonać w przypadku gdy:

 •     Wydatki zostały poniesione w związku z budową nadbudową bądź rozbudową domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego.
 •     Pozwolenie na budowę zostało wydatne po 1 stycznia 2014r.
 •     Powierzchnia nieruchomości nie przekracza 75 m2 (w przypadku mieszkań) lub 100 m2 (w przypadku domu jednorodzinnego).
 •     Powierzchnia nieruchomości może osiągnąć 85 i 110 m2 jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci.
 •     Osoba fizyczna do dnia złożenia wniosku nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego, ani nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 •     Osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat.

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

W przypadku gdy stawka podatku VAT będzie wynosiła 22%, kwota zwrotu wydatków będzie równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie obowiązywania stawki 22% limit kwoty zwrotu wydatków wynosi nie więcej niż 12,295% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa wyżej.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016 odbywa się na podstawie złożonego do właściwego Urzędu Skarbowego, formularza VZM-1, składa się go do 31 grudnia każdego roku.  Jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim wtedy wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2016 – czy istnieją inne możliwości na preferencyjną stawkę VAT w budownictwie?

Jeśli nie spełniamy warunków określonych w ustawie (a warunków jest ich sporo, np. dom może mieć jedynie 100m2, w praktyce rzadko buduje się aż tak małe budynki, także posiadanie wcześniej mieszkania lub choćby prawa do własnościowego mieszkania spółdzielczego ) i nie przysługuje nam zwrot VAT za materiały budowlane to w budownictwie jest jeszcze jedna „metoda” na obniżenie  VAT- u. Ekipy budowlane która wystawiają fakturę za usługę, która objęta jest preferencyjną stawką VAT (usługa budowlana, modernizacyjna, termo modernizacyjnej oraz usługa polegającej na przebudowie budynków), a wszystkie materiały budowlane ujęte są także wartości usługi i w związku z tym stawka VAT „na całość” wynosi 8%. Swego czasu Ministerstwo Finansów zapowiadało wzmożone kontrole dotyczące zasadności zastosowania obniżonej stawki, zdarza się, że w praktyce nie są wykonywane żadne usługi budowlane, a jedynie sprzedawcy wykazują je na fakturze, aby sprzedać materiały budowlane z obniżoną stawką VAT

więcej informacji o zwrocie VAT za materiały budowlane w latach 2004-2013 w formularzu Ministerstwa Finansów

5 thoughts on “Zwrot VAT za materiały budowlane 2016

 1. Tromso

  Bardzo fajny wpis i wartościowe informacje. Żałuję, że nie trafiłem na coś podobnego, kiedy jeszcze można było otrzymać zwrot przy okazji remontu. No ale też trochę przeprowadzałem go na wariackich papierach. W każdym razie, będę wracał na bloga, bo sporo tu kwestii klarownie wytłumaczonych i przydatnych (choćby to o rozliczaniu faktury za reklamy w google i facebooku, za to też dziękuję!).

  1. Magdalena Podgórska Post author

   Dzień dobry,
   nie przysługuje już zwrot VAT za materiały budowlane, jednak można powiedzieć, że”ta ulga jest już zawarta w cenie”, gdyż stawka VAT-u przy zakupie mieszkania jest już niższa. Zakup nowego mieszkania od dewelopera będzie podlegał opodatkowaniu VAT według obniżonej 8-proc. stawki. Tylko jeśli jego metraż przekroczy 150 mkw wtedy od „różnicy metraży” stawka jest podstawowa. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.