latwepodatki.pl

Panama Papers

„Panama Papers” firmy i nazwiska „na liście”

„Panama Papers” firmy i nazwiska „na liście”

Baza danych zwierającej informacje ponad 200 tysięcy spółek,  fundacji i funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w rajach podatkowych już dostępna  w internecie. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło dokumenty afery „Panama Papers” : upublicznione zostały nazwy spółek, imiona i nazwiska dyrektorów, udziałowców i beneficjentów firm w rajach podatkowych, adresy, a także  nazwy pośredników.…