latwepodatki.pl

Jak rozliczyć fakturę za reklamy Google i Facebook?

Jak rozliczyć fakturę za reklamy Google i Facebook?

Jak rozliczyć fakturę za reklamy Google i Facebook?

Jak rozliczyć fakturę za reklamy Google i Facebook?

Przedsiębiorcy działający w branży internetowej czyli m.in.: sklepy, portale czy serwisy internetowe korzystają z różnych form promocji/ reklam w wyszukiwarkach oraz serwisach social media. Najpopularniejsze obecne są reklamy w Google AdWords oraz na portalu Facebook.

Oba te serwisy wystawiają faktury świadczone na rzecz reklamodawców w Polsce – przez podmioty zagraniczne (mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej). Choć faktury mogą być wystawione w PLN i w języku polskim, jednak jest to transakcja wewnątrzwspólnotowa, dlatego na fakturze nie zostaje wykazany VAT.

Jak należy  rozliczyć fakturę za reklamy Google AdWords i Facebook?

Jest transakcja wewnątrzwspólnotowa, zatem aby prawidłowo ją rozliczyć, polski nabywca musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE.

Zakup tych usług reklamowych to import usług,  zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem  miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi.

Jak należy  rozliczyć fakturę za reklamy Google AdWords i Facebook?

Transakcję wewnątrzwspólnotową należy opodatkować krajową stawką podatku VAT właściwą dla dostaw tego typu usług w Polsce, w przypadku usług reklamowych jest to stawka podstawowa 23%. Kwota podatku VAT należnego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia usług to jednocześnie VAT naliczony. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług. Odliczyć VAT można  także w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

 

Jeśli faktury wystawione s w walucie obcej (często zależy to od ustawień płatności w panelu Google AdWords i Facebook), podatnik dla celów podatku VAT jest zobowiązany przeliczyć wartość z faktury na PLN według średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Jak należy  rozliczyć fakturę za reklamy Google AdWords i Facebook? – podmiot niebędący podatnikiem VAT

Podmiot niebędący podatnikiem VAT w przypadku otrzymania faktury za zakup usługi reklamowej od Google Adwords i  Facebook także jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT-UE.

Następnie całą transakcję podmiot zobowiązany jest opodatkować krajową stawką VAT na dokumencie wewnętrznym opodatkowania. Wyliczony podatek VAT należy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Przedsiębiorca ten nie składa zwykłej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K a VAT-9M. Termin jego składania (i wpłacenia podatku) to do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak należy  rozliczyć fakturę za  reklamy Google AdWords i Facebook? – koszt uzyskania przychodu

Faktury z Google AdWords i Facebook z punktu widzenia przepisów o kosztach taką samą kategorią kosztów, jak każda inna forma reklamy. Reklama w internecie staje się kosztem firmowym dokładnie w dacie wystawienia faktury za tą reklamę – wpisu do książki należy zatem dokonać pod tą datą, bez względu na daty zapłaty czy wydrukowania tej faktury.

 

zdjęcie William Iven

3 thoughts on “Jak rozliczyć fakturę za reklamy Google i Facebook?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.