latwepodatki.pl

Podatek od sprzedaży nieruchomości jak obliczyć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości jak obliczyć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości jak obliczyć?

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości i ewentualny dochód zwolniony w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej? Należy podzielić dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu) pomnożony przez wydatki na cele mieszkaniowe przez przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Otrzymany wynik to dochód zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości, który należy odjąć od dochodu (czyli przychodów ze zbycia nieruchomości pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu).

Zdecydowanie łatwiej można zrozumieć jak funkcjonuje to działanie na przykładach zawartych w broszurze Ministerstwa Finansów „Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości”:

Podatek od sprzedaży nieruchomości jak obliczyć?

Przykład:
Przychód z odpłatnego zbycia 200 000 zł
Koszty uzyskania przychodu 150 000 zł
Dochód 50 000 zł
Wydatki na cele mieszkaniowe 180 000 zł
Dochód podlegający zwolnieniu 45 000 zł = 50 000 zł x 180 000zł/200 000 zł
Do opodatkowania pozostaje dochód w kwocie 5 000 zł.
Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia w całości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od podatku PIT.
Przykład:
Przychód z odpłatnego zbycia 200 000 zł
Koszty uzyskania przychodu 150 000 zł
Dochód 50 000 zł
Wydatki na cele mieszkaniowe 200 000 zł
Dochód podlegający zwolnieniu 50 000 zł = 50 000 zł x 200 000zł/200 000 zł
Do opodatkowania – 0 zł.

Podatek od sprzedaży nieruchomości jak obliczyć?

Pamiętajmy, że do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się m.in. wydatki na: nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,  oraz na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.
Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się także wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także
tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podatek od sprzedaży nieruchomości jak obliczyć? więcej na stronie mf.gov.pl

źródło zdjęcia property.livechennai.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.