latwepodatki.pl

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT przy sprzedaży wysyłkowej, uległ zmianie w 2014 r. (od 1 stycznia). Do końca 2013 r. dostawa wysyłkowa dokonywana za zaliczeniem pocztowym była objęta zasadą szczególną powstawania obowiązku podatkowego VAT. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6  powstawał on z chwilą otrzymania zapłaty. Gdy nabywca zapłacił całość lub część należności przed wydaniem towaru, wówczas obowiązek powstawał w momencie otrzymania zapłaty. Od 2014 r. przepis ten został uchylony, a ustawodawca nie dodał nowej zasady szczególnej regulującej sprzedaż wysyłkową za pobraniem.

Skoro nie ma przepisów szczególnych, to należy odnieść się do zasad ogólnych powstawania obowiązku podatkowego, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Niezmienna pozostała jednak kwestia obowiązku wykazania podatku należnego w momencie otrzymania płatności od klienta przed faktycznym dokonaniem dostawy towaru.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 r.  – dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzenia nimi jak właściciel, czyli w przypadku czynnych podatników VAT dokonujących obrotu towarami za zaliczeniem pocztowym liczy się chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia (przekazanie towaru przewoźnikowi, kurierowi, pracownikom poczty) .

W przypadku, gdy towar jest wydawany bezpośrednio nabywcy lub osobie przez niego wskazanej, dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą jego wydania (dostarczenie towaru do miejsca wskazanego przez nabywcę, gdy towar jest dostarczany transportem własnym) lub pozostawienie towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji nabywcy (gdy nabywca prosi o pozostawienie towaru w jego magazynie lub innym punkcie odbioru).

 

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej – podstawa prawna:

 • art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej – indywidualna interpretacja podatkowa

Stanowisko to potwierdza także wydana interpretacja indywidualna przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia  16 lutego 2015 r. numer IBPP1/443-1132/14/AW, która uznała za prawidłowe stanowisko podatnika, że w zakresie podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego następuje z datą wydania towaru przewoźnikowi (kurier, spedytor).

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty (płyty, arkusze, rury, kształtowniki, opakowania i inne wyroby),  bardzo często wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej. Część wysyłanych produktów czy towarów dotyczy zamówień złożonych przez odbiorców za pośrednictwem serwisu aukcyjnego „Allegro”, natomiast większość wysyłek dokonywanych za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych dotyczy zamówień złożonych przez stałych odbiorców i kontrahentów Wnioskodawcy.

Dodatkowo w zamieszczonym na stronie internetowej regulaminie sprzedaży został określony przez Wnioskodawcę moment dokonania dostawy towarów: „dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia”. Wnioskodawca nie posiada żadnych innych umów regulujących przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w przypadku gdy odbiorcami wysyłek kurierskich czy też spedycyjnych są stali odbiorcy i kontrahenci Wnioskodawcy. Natomiast na fakturach sprzedaży produktów i towarów Wnioskodawcy, gdzie niewiadomą jest data faktycznego odbioru dostawy przez zamawiającego, jako datę sprzedaży (dokonania dostawy) Wnioskodawca przyjmuje datę przekazania towaru kurierowi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W związku z tym, gdy towar jest wysłany przez Wnioskodawcę do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą jego wydania przewoźnikowi, z tym bowiem momentem Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej – więcej informacji w broszurze Ministerstwa Finansów Powstanie obowiązku podatkowego

zdjęcie z zasobu unsplash.com

2 thoughts on “Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej

 1. Agata

  Czyli nie moment wydania paczki odbiorcy przez kuriera a moment wydania paczki z magazynu kurierowi? A jeśli zamawiający nie odbierze nadanej paczki pobraniowej?

  1. Magdalena Podgórska Post author

   Pani Agato, zgodnie z broszurą przygotowaną przez Ministerstwo Finansów
   „dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, przykładowo:
   towar jest wysłany przez dostawcę nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, kuriera, poczty itp. (ryzyko utraty towaru ponosi nabywca) – dokonanie dostawy towaru następuję z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania jak właściciel”. W takim przypadku jeśli dostawca nie odbierze przesyłki, należy zrobić korektę sprzedaży według zasad ogólnych. Zdarza się, że autorzy publikacji podatkowych wskazują, że w przypadku wysyłki towarów za zaliczeniem pocztowym – obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą odebrania przesyłki przez kupującego, jednak ja bardziej kierowałabym się informacjami zawartymi w broszurze MF, oraz wydawanymi interpretacjami. Jeśli ma Pani wątpliwości, to najlepiej wystąpić o taką interpretację indywidualną we własnym imieniu/ swojej firmy. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.