latwepodatki.pl

Koszty

Ile może trwać kontrola UKS

Ile może trwać kontrola UKS

Ile może trwać kontrola UKS Czynności kontrolne przeprowadzane przez Urząd Kontroli Skarbowej mogą być różnego rodzaju.  Jednak dla osoby, która nie mają doświadczeń z kontaktami z tym Urzędem, rozróżnianie pojęć kontrola czy  postępowanie kontrolne może wydawać się niezrozumiałe. Ponadto może budzić wątpliwość czym w praktyce różni się kontrola Urzędu Kontroli…

Samochód w firmie – podatek dochodowy

Samochód w firmie – podatek dochodowy

Samochód w firmie (osoby fizycznej), a podatek dochodowy. W zależności od ceny zakupu oraz przewidywanego czasu użytkowania może być on traktowany jako środek trwały lub inwestycja bieżąca. Jeżeli wartość zakupu przekracza 3,5 tyś zł a przewidywany okres użytkowania jeden rok, to przedsiębiorca co do zasady musi wprowadzić taki zakup do…

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa, jest regulowana głównie przez przepisy ordynacji podatkowej, warto wiedzieć co może urząd skarbowy (oraz urząd kontroli skarbowej), kontroli podatkowej i postępowania podatkowego? Każdy  z nas może być poddany kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa może stanowić początek zarówno postępowania podatkowego lub zostać wszczęta po postępowaniu podatkowym (często zależy to od…

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa, czyli co może urząd skarbowy (oraz urząd kontroli skarbowej i inne wskazane poniżej instytucje, a formalnie organy czyli dyrektorzy, naczelnicy tych placówek) podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego? Kontakty z organami skarbowymi są często demonizowane, choć zła sława urzędników skarbowych pewnie „nie powstała…

Zakup nieruchomości – sprawdź podatki

Zakup nieruchomości – sprawdź podatki

Przed planowanym zakupem nieruchomości (mieszkania lub domu) warto sprawdzić jakie podatki obowiązują przy takiej transakcji. Pozwoli to także lepiej skalkulować całkowitą cenę transakcji (czyli wartość zakupu mieszkania oraz inne opłaty). Przy każdym zakupie nieruchomości płacimy podatki (jedne są już zawarte w cenie jak w przypadku VAT kupując mieszkanie o dewelopera,…

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS, czyli co należy zrobić, aby zgłosić się jako osoba ubezpieczona i płatnik składek do ZUS? Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej zgłasza obecnie jedynie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1, wniosek (wraz z…

Niskie składki ZUS dla przedsiębiorców

Niskie składki ZUS dla przedsiębiorców

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności, początkujący przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Niższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców Osoby rozpoczynające…

Zakup garnituru nie stanowi kosztów firmy

Zakup garnituru nie stanowi kosztów firmy

Zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną ( z dnia 10 lutego 2016 r.)  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że wydatki związane z zakupem garderoby: garniturów, w tym smokingów, marynarek, spodni, koszul, krawatów, butów, dodatków czy okryć wierzchnich, mają charakter wydatków osobistych. Nie można uznać, że są ściśle związane z działalnością gospodarczą,…